Contacteer ons

Stel ons een vraag

Als burger kan je voor vragen of klachten over de invloed van de omgeving op je gezondheid in eerste instantie terecht bij je gemeentebestuur (milieu-, gezondheids- of huisvestingsambtenaar), huisarts of de Vlaamse Infolijn 1700. Daarna kan je ook contact opnemen met de medisch milieukundige van het Logo van je regio

Als lokaal bestuur of organisatie kan je rechtstreeks contact opnemen met de medisch milieukundige van het Logo van je regio. Zij helpen je graag verder met je vraag of klacht en ondersteunen lokale acties die je wil organiseren.

Heb je vragen over een thema? Of interesse in een opleiding of workshop? Dan kan je ook het formulier invullen.