Een boodschap die afgestemd is op de culturele waarden en opvattingen van de doelgroep en aansluiting vindt bij hoe het dagelijkse leven (gebruiken etc.) van de doelgroep eruit ziet, is relevanter en heeft een grotere kans om effectief tot gedragsverandering te leiden. 

Cultuursensitief communiceren is bovendien een ethische verantwoordelijkheid van de gezondheidsbevorderaar. Een cultureel-sensitieve boodschap ontwikkelen, veronderstelt inzicht in de waarden, opvattingen, geloofsovertuigingen en gebruiken en tradities van de doelgroep. 


Cultuursensitief op 2 niveaus

Gezondheidsboodschappen zijn bij voorkeur cultuursensitief op twee niveaus:

  • Het oppervlakkige niveau: materialen en boodschap ‘matchen’ met de zichtbare eigenschappen van de doelgroep. In audiovisuele materialen kan je bijvoorbeeld mensen, plaatsen, muziek, voedsel, klederdracht integreren die herkenbaar zijn voor en gewaardeerd worden door de doelgroep. Gebruik geen omstreden symbolen, afbeeldingen en woorden. 
  • Het dieperliggende niveau: materialen en boodschap ‘matchen’ met de opvattingen, waarden en overtuigingen van de doelgroep. Inzicht in opvattingen over de oorzaak van bepaalde aandoeningen of ziekten (bijvoorbeeld als gevolg van leefstijl of als het gevolg van het lot, of een straf van God) is bijvoorbeeld nodig om effectieve boodschappen te formuleren.