Een zekere ‘veranderangst’ is eigen aan de mens. Vooral gedrag dat te veel inspanning en opoffering vraagt, zal op extra weerstand botsen. Denk na over de drempels van het aanbevolen gedrag: tijd, inspanning, financiële kost, psychologische en sociale kost. Zo kan je via je communicatie inspelen op veranderangst. Je kan dit op een aantal manieren doen.

Niet te veel in een keer 

Vraag geen al te grote veranderingen in een keer, maar beveel zeer concrete en duidelijke acties (vb. sta na een half uur zitten minuutjes recht) aan. Ook acties die duidelijk afgelijnd zijn in de tijd (vb. een rookvrije dag) kunnen drempelverlagend werken en veranderangst verlagen. Denk goed na over wat voor de doelgroep haalbare acties zijn.

Rolmodellen

Je kan ook werken met rolmodellen waarmee de doelgroep bepaalde gelijkenissen vertoont. Zij kunnen het aanbevolen gedrag demonstreren en daarmee aantonen hoe je bepaalde drempels kan overwinnen. Hierdoor kan het vertrouwen en de eigen-effectiviteit van de doelgroep groeien.

Aansluiting vinden

Een andere manier om veranderangst te verlagen is in je boodschap aansluiting te vinden bij gedrag dat al gesteld wordt. Bijvoorbeeld zoals in een Britse campagne voor baarmoederhalsscreening: “je zou niet te laat komen voor een sollicitatie, mis ook je baarmoederhalsscreening niet”, of “je zou je kinderen niet vergeten oppikken van school, vergeet ook je baarmoederhalsscreening niet”.

Focus op positieve actie 

Tot slot focus je best op een positieve actie, zo maak je verandering aantrekkelijker. Dus liever niet: “welk gedrag mag je niet meer stellen”, maar wel: “welk gedrag wil je dat mensen gaan stellen (in de plaats van het oude gedrag)”. Verandering is meestal maar aantrekkelijk als je de doelgroep een positief pad of een uitweg kan laten zien of ervaren.