Via incentives geef je een extra duwtje in de rug om de doelgroep aan te zetten tot gedragsverandering. Dit doe je door duidelijk aan te geven waarom de doelgroep er voordeel bij heeft om zijn gedrag aan te passen (het ‘so what’). 

Soorten incentives

Incentives heb je in allerlei soorten: fysieke incentives (bijvoorbeeld: een gezond gewicht, een goede conditie, minder kans op een bepaalde aandoening, een hogere levensverwachting,…), economische incentives (bijvoorbeeld: het gezonde gedrag is goedkoper), sociale incentives (bijvoorbeeld: het gezonde gedrag is ‘cool’, levert sociaal aanzien op), psychologische incentives (bijvoorbeeld: door het gezonde gedrag te stellen verhoog je je weerbaarheid en veerkracht) en morele incentives (bijvoorbeeld: het gezonde gedrag is ecologisch, door het gezonde gedrag draag je bij aan een betere samenleving). Belangrijk is om die incentives te benadrukken die voor de doelgroep het meeste doorwegen.