Eerst en vooral: zorg dat je communicatieactie inwerkt op de juiste gedragsdeterminanten. Ga er niet zomaar van uit dat kennis het grootste probleem is waaraan je met een communicatiecampagne moet werken. Het is mogelijk dat kennis over het onderwerp geen of toch niet het grootste probleem is. Misschien speelt een niet-accurate risicoperceptie bijvoorbeeld veel meer. Of misschien moet je vooral aan de sociale norm werken. Het is mogelijk dat je de gedragsdeterminanten die aan de basis van het probleem liggen niet goed via persuasieve communicatie kan aanpakken, zoals bepaalde gezondheidsvaardigheden (gedragsregulatie, copingvaardigheden, kritische vaardigheden …) en dat je beter andere gedragsveranderingstechnieken inzet. 

Ten tweede: zorg dat je boodschap afgestemd is op de doelgroep die je wil bereiken. Vergaar dus voldoende inzicht in je doelgroep: welk gedrag stelt ze en welke determinanten liggen daarvan aan de basis? Wat zijn de normen en waarden van de doelgroep? Welke communicatiekanalen gebruiken ze? Enz.

Stel jezelf de vraag of en in welke mate het nodig is om je doelgroep verder op te delen in subdoelgroepen. In groepen die meer homogeen zijn omdat ze bijvoorbeeld bepaalde gedragsdeterminanten (bv. een gelijkaardige risicoperceptie) met elkaar delen, of omdat ze eenzelfde culturele achtergrond hebben. Lees daar meer over in de leidraad doelgroepanalyse en doelgroepsegmentatie. 

Je richten op de juiste gedragsdeterminanten en je boodschap afstemmen op de doelgroep zijn belangrijke randvoorwaarden voor het ontwikkelen van een engagerende en overtuigende gezondheidsboodschap. Maar hoe ga je nu concreet aan de slag met persuasieve communicatietechnieken? 

Wil je als professional graag met deze inhoud in je bedrijf of praktijk aan de slag? Maar mis je nog de nodige handvaten? Neem dan gerust contact met ons op. Ons team van experten voorziet hierrond ondersteuning op maat, wetenschappelijk onderbouwd en tegelijkertijd toepasbaar in de praktijk.