We kennen de sociale determinanten van gezondheid, en begrijpen hoe die ongelijk verdeeld zijn in het nadeel van (de gezondheid van) mensen in maatschappelijk kwetsbare situaties. Om de relatie tussen maatschappelijke kwetsbaarheid, (sociale) determinanten en gezondheid vanuit een andere invalshoek te bekijken, wenden we ons tot een aantal specifieke gezondheidsmodellen: het Health Field Concept van Lalonde en het daarop voortbouwende Gedragswiel (Gezond Leven).