Ook in Vlaanderen is de sociale ongelijkheid in risicogedrag voor gezondheid, ziekte en levensverwachting al lang aangetoond. De kloof neemt nog steeds toe.

In 2012 omschreven bijna 7% van de Vlamingen van 16 jaar en ouder hun gezondheidstoestand als slecht of zeer slecht. Dat gaat over ongeveer 330.000 personen. Mensen met een laag inkomen geven beduidend vaker aan over een slechte gezondheid te beschikken. Ook (langdurig) werklozen, leden van gezinnen waar niemand fulltime werkt of vast werk heeft laaggeschoolden, huurders en personen geboren buiten de EU ervaren hun eigen gezondheid als slecht tot zeer slecht.

Welke gezondheidsproblemen?

Naargelang de leefsituatie (werkende armen, daklozen) van mensen of de oorzaken (generatie- en kinderarmoede, nieuwe armoede) verschillen de gezondheidsproblematieken. Uiteraard gaat het over gemiddelden in elke groep, en zijn er ook onderling veel persoonlijke verschillen in gezondheidstoestand en gezondheidsgedrag. Stigmatiseren op basis van behoren tot een risicogroep blijft een risico waar we ons niet altijd bewust van zijn. Goede participatie is daarom erg belangrijk.

Bij etnisch-culturele minderheden zien we ook een gemiddeld slechtere gezondheidstoestand. Voor bijna alle gezondheidsthema’s is dit voornamelijk te verklaren door hun gemiddeld slechtere socio-economische situatie. Bij specifieke etniciteiten zien we overigens ook elementen van een gezonde leefstijl (zoals de groenten eten) die gezonder zijn dan bij de gemiddelde autochtone Vlaming.

De sociale ongelijkheid in risicogedrag en ziekte is het sterkst aangetoond voor roken en de gevolgen hiervan. Ook voor angststoornissen en depressie zien we dat dit dubbel zo vaak voorkomt bij lage inkomensklassen als bij hoge inkomensklassen.

Gezondheidsproblemen die vaak voorkomen bij kwetsbare jongeren:

  • Geestelijke gezondheidsproblemen (depressie, …)
  • Verwondingen door geweld
  • Seksuele aandoeningen
  • Aandoeningen veroorzaakt door voedingsproblemen en suikerrijke voeding
  • Verslaving (roken, alcohol, drugs)
  • Aandoeningen die veroorzaakt worden door te weinig beweging
  • Tandproblemen