Niet iedereen heeft evenveel kansen op een gezond leven. Mensen in maatschappelijk kwetsbare situaties ervaren meer drempels en minder hefbomen om gezond te leven. Ze wonen, werken en leven bijvoorbeeld vaker in ongezonde omstandigheden, zoals buurten met veel luchtverontreiniging of huizen met vochtproblemen. Of ze krijgen minder kansen om gezond gedrag te tonen omdat er geen sociale steun is of omdat gezonde producten of activiteiten te duur zijn. Het bittere gevolg is: gezondheidsongelijkheid. Want hoe kwetsbaarder iemand maatschappelijk gezien staat, hoe meer risico’s hij of zij loopt op allerlei gezondheidsproblemen.

Als professionals in de preventieve gezondheidszorg dragen we soms ongewild bij aan het in stand houden en vergroten van die gezondheidsongelijkheid. Dat gebeurt als we onze acties en methodieken onvoldoende afstemmen op mensen in maatschappelijk kwetsbare situaties bijvoorbeeld. Of als we ons niet extra inzetten om hen te bereiken en te ondersteunen.

Maar hoe kunnen we gezondheidsongelijkheid nu net mee verkleinen? Hoe zorg je dat je iederéén bereikt, volgens het principe van proportioneel universalisme (PU)? En dat jouw extra inspanningen voor mensen in maatschappelijk kwetsbare situaties ook opleveren?

Een aantal werkwijzen draagt hiertoe bij: je vindt ze in de PU-taart! Het zijn ideale werkwijzen om extra in te zetten op de gezondheid van mensen in maatschappelijk kwetsbare situaties. Maar je kan ze ook ruimer toepassen voor andere risicogroepen of zelfs om gezondheidswinst te boeken bij een heel brede doelgroep.

De PU-taart is verdeeld in 10 gelijke stukken: de 10 werkwijzen om aan gezondheid te werken met mensen in maatschappelijk kwetsbare situaties. Klik hier voor de integrale PDF “Aan gezondheid werken met mensen in maatschappelijk kwetsbare situaties.

Wil je als professional graag met deze inhoud in je bedrijf of praktijk aan de slag? Maar mis je nog de nodige handvaten? Neem dan gerust contact met ons op. Ons team van experten voorziet hierrond ondersteuning op maat, wetenschappelijk onderbouwd en tegelijkertijd toepasbaar in de praktijk.