Wat is Gezond Leven?

Het Vlaams Instituut Gezond Leven wil mensen op een toegankelijke manier helpen om gezond te leven. Met onderbouwd advies, pakketten en opleidingen kant-en-klaar. Werkingsmiddelen komen voornamelijk van de Vlaamse overheid. Het Vlaams Instituut Gezond Leven wil zoveel mogelijk mensen bereiken, van het brede publiek tot professionals. Elke Vlaming moet van onze diensten gebruik kunnen maken. Kortom, het Vlaams Instituut Gezond Leven geeft advies over hoe je een gezonde levensstijl kan toepassen in je dagelijkse leven en in je kinderopvang.

Meer info nodig? Neem een kijkje op onze website

Waar gaat dit onderzoek over?

Sinds 2003 onderzoekt het Vlaams Instituut Gezond Leven (vroeger VIGeZ) het gezondheidsbeleid van verschillende organisaties in Vlaanderen (ondernemingen, basis- en secundaire scholen gemeenten enz.). Vanaf 2019 onderzoeken wij ook het gezondheidsbeleid in de kinderopvang. Wij doen dit in opdracht van de Vlaamse overheid.

Met dit onderzoek monitoren we de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen, maar willen we ook de bevraagde kinderopvanginitiatieven inzicht geven in hun preventief gezondheidsbeleid voor de opgevangen kinderen. Jouw resultaten kunnen een perfect aanknopingspunt zijn om het preventief gezondheidsbeleid van jouw kinderopvang verder uit te bouwen.

Hoe kan je deelnemen?

We kozen ervoor om alle Vlaamse en Brusselse (Nederlandstalige)  opvanginitiatieven voor baby’s en peuters van 0 tot 3 jaar én opvanginitiatieven voor schoolgaande kinderen tot 12 jaar te laten participeren.

De contactpersoon of het algemene e-mailadres van de kinderopvanginitiatieven kregen op 4 oktober 2019 een e-mail toegestuurd van Pieter.Debognies@gezondleven.be (de onderzoeker verantwoordelijk voor de bevraging). In die e-mail kon je informatie terugvinden over het onderzoek, alsook een weblink naar de online vragenlijst. 

Wat heb ik aan zo’n bevraging? Zit er eigenlijk iets in voor mij?

Jazeker. Als je de vragenlijst invult, geeft dit jou en je kinderopvanginitiatief een mooi overzicht van hoe het gesteld is met het preventief gezondheidsbeleid. Op het einde van de vragenlijst krijg je een weblink te zien waarop je kan klikken om jouw antwoorden te bekijken. Dit bestand kan je vervolgens ook opslaan en afdrukken.

Nog een leuk extraatje. We verloten onder de deelnemende kinderopvanginitiatieven 100 geschenkbonnen ter waarde van 100€ van Fairplace. 50 bonnen zullen worden verloot onder de initiatieven voor baby’s en peuters en de overige 50 zullen worden onder de initiatieven voor schoolgaande kinderen. Het enige wat je daarvoor moet doen, is je naam en e-mailadres nalaten (op het einde van de vragenlijst) en hopen dat je bij de gelukkigen bent. 

Deze gegevens zullen we enkel en alleen gebruiken om je te contacteren indien jouw kinderopvang gewonnen heeft. Van zodra de loting is afgelopen, wissen wij die info uit onze bestanden. De deelnemingsvoorwaarden voor deze wedstrijd kunnen hier geraadpleegd worden.

Waarover gaan de vragen?

De vragen handelen over het gezondheidsbeleid dat jouw kinderopvanginitiatief opzet voor de eigen opgevangen kinderen. En dit meer specifiek voor de gezondheidsthema’s: voeding, beweging, minder lang stilzitten, mentaal welbevinden, roken en alcohol. Deze vragen zijn gebaseerd op algemeen aanvaarde theoretische principes uit de gezondheidsbevordering. 

In hoeveel Vlaamse kinderopvanginitiatieven spelen kinderen dagelijks buiten? In hoeveel kinderopvanginitiatieven krijgen kinderen dagelijks vers fruit? Op welke manier probeert men het mentaal welbevinden van kinderen te bevorderen? Hoe geven kinderopvanginitiatieven invulling aan het rookbeleid? 

Wie heeft de opdracht gegeven voor dit onderzoek?

Dit onderzoek gebeurt in opdracht van de Vlaamse overheid, specifiek voor de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Het doel van dit onderzoek is om de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen te monitoren. Voor meer informatie hierrond kan je hier terecht.

Het Vlaams Instituut Gezond Leven voert het onderzoek uit, met de hulp van experten uit VAD (Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs) en onderzoeksinstituten (zoals Sciensano, SERV en Universiteit Antwerpen). Experten uit de verschillende sectoren (gezondheidsbevordering, werk, onderwijs …) worden om advies gevraagd.

Bijkomend wordt de bevraging ondersteund door GO!, IGO, INFANO, Kind & Gezin, VBJK, VVSG en het Vlaams Welzijnsverbond.

Is dit onderzoek conform de GDPR wetgeving?

Uiteraard! We bevragen geen persoonsgegevens in de vragenlijst. De contactgegevens die we hebben verkregen om jou te contacteren zijn allemaal conform de Privacywet verzameld (zie ook verder). We hebben die gekregen van Kind en Gezin of het Department Onderwijs en Vorming

Bovendien gebruiken we deze contactgegevens alleen om jouw kinderopvang uit te nodigen voor dit onderzoek. We brengen ze nooit in verband met je antwoorden of rapporteren ze niet. Bovendien verwijderen we ze na afloop van het onderzoek.

Hoe komen jullie aan mijn adresgegevens?

Elke kinderopvang die vergund of erkend is, of een attest van toezicht heeft, staat in een lijst die Kind en Gezin heeft. Er wordt voor geen enkel kinderopvanginitiatief een uitzondering gemaakt. Alle vergunde en erkende kinderopvang, en de kinderopvang met een attest van toezicht zijn te vinden op de volgende weblink: 

www.kindengezin.be

Om de opvang van schoolgaande kinderen georganiseerd door scholen te contacteren gebruikten we een lijst van alle basisscholen die het Departement Onderwijs en Vorming heeft. Elke basisschool staat daar tussen, er is voor geen enkele school een uitzondering gemaakt. Alle basisscholen zijn te vinden op de volgende weblink:

data-onderwijs.vlaanderen.be/onderwijsaanbod

Waarom zijn wij geselecteerd?

Omdat we alle Vlaamse en Brusselse (Nederlandstalige) opvanginitiatieven uit de lijst van Kind en Gezin en alle Vlaamse en Brusselse (Nederlandstalige) scholen uit de lijst van het Departement Onderwijs en Vorming hebben aangeschreven. Er werd dus geen selectie gemaakt. 

Voor wie in onze kinderopvang is de vragenlijst bedoeld?

Deze vragenlijst wordt het best ingevuld door een medewerker die zowel zicht heeft op de dagelijkse werking als de werking rond gezondheid in jouw kinderopvang (bijv. onthaalouder, leefgroep- of teamverantwoordelijke, zorgleerkracht, etc.). Er kan slechts één vragenlijst per kinderopvang ingevuld worden.

We bevragen de huidige situatie (of de afgelopen vier jaar), dus niet wat je in de toekomst nog van plan bent. Dat zal aan bod komen bij de bevraging van 2023.

Wat gebeurt er met de resultaten?

De resultaten worden verwerkt tot anonieme statistieken. Na de analyse maken we verschillende rapporten op. Die kunnen door iedereen gratis gedownload worden op de website van Vlaams Instituut Gezond Leven. We verspreiden de publicaties ook bij de Vlaamse overheid, partners, net als bij andere belanghebbende organisaties.

Op basis van die resultaten kunnen wij beleidsaanbevelingen formuleren. Alsook zelf prioriteiten ontdekken om een beter gezondheidsbeleid voor de Vlaamse kinderopvang op te zetten.

De resultaten worden verwacht in 2021.

Kan ik mijn eigen antwoorden raadplegen?

Op het einde van de vragenlijst krijg je een weblink te zien waarop je kan klikken om jouw antwoorden te bekijken. Dit bestand kan je vervolgens ook opslaan en afdrukken. De weblink blijft toegankelijk tot de volgende bevraging, na vier jaar, wordt uitgestuurd.

Op deze manier willen we ook jouw kinderopvanginitiatief inzicht geven in het preventief gezondheidsbeleid voor de opgevangen kinderen. Jouw resultaten kunnen een perfect aanknopingspunt zijn om het preventief gezondheidsbeleid van jouw kinderopvang verder uit te bouwen. 

Ben ik verplicht om aan deze enquête mee te doen?

Neen, deze bevraging is niet verplicht.

Maar uiteraard wel de moeite waard. Hierboven gaven we reeds aan dat er ook voor jou heel wat voordelen zijn.

Hoe lang duurt de vragenlijst?

De bevraging invullen duurt gemiddeld 38 minuten. Een beetje lang, dat beseffen we. Maar de bevraging zit dan ook boordevol interessante informatie die ook voor jouw kinderopvanginitiatief de moeite waard is.

Bovendien kan je tijdens het invullen op elk moment pauzeren (midden onderaan de vragenlijst staat er een pauzeknop) en op een later tijdstip verdergaan.

Kan ik de vragenlijst schriftelijk beantwoorden?

We kozen voor een online bevraging, maar we geven je wel de mogelijkheid om de vragenlijsten af te drukken om die zo eerst schriftelijk te beantwoorden, bijv. in een werkgroep of overlegmoment. De vragenlijsten kan je hier downloaden.

Jouw uiteindelijke antwoorden moeten wel in de online vragenlijst ingegeven worden, enkel zo krijgen wij deze door.

Mijn vraag staat hier niet tussen.

Heb je nog vragen?
Dan kan je steeds terecht bij de verantwoordelijke onderzoeker:
Pieter Debognies: Pieter.Debognies@gezondleven.be of 02/486 78 14. 

Heb je vragen over gegevensbescherming in kader van dit onderzoek? Dan kan je terecht bij de Data Protection Officer van Vlaams Instituut Gezond Leven: dpo@gezondleven.be