Wat is Gezond Leven?

Het Vlaams Instituut Gezond Leven wil mensen op een toegankelijke manier helpen om gezond te leven. Met onderbouwd advies, pakketten en opleidingen kant-en-klaar. Werkingsmiddelen komen voornamelijk van de Vlaamse overheid. Gezond Leven wil zoveel mogelijk mensen bereiken, van het brede publiek tot professionals. Elke Vlaming moet van onze diensten gebruik kunnen maken. Kortom, het Vlaams Instituut Gezond Leven geeft advies over hoe u een gezonde levensstijl kan toepassen in uw dagelijkse leven én bedrijfsleven.

Meer info nodig? Neem een kijkje op onze website.

Waar gaat dit onderzoek over?

Sinds 2003 onderzoekt het Vlaams Instituut Gezond Leven (vroeger VIGeZ) het gezondheidsbeleid van verschillende organisaties in Vlaanderen (ondernemingen, basis- en secundaire scholen, gemeenten enz.). Wij doen dit in opdracht van de Vlaamse overheid.

Met dit onderzoek monitoren we de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen, maar willen we ook uw onderneming inzicht geven in het preventief gezondheidsbeleid voor de werknemers. Uw resultaten kunnen daarbij perfect helpen als aanknopingspunt om op verder te werken. Neem hiervoor zeker een kijkje op www.gezondwerken.be. Misschien kan u de hulp van een coach ‘gezond op de werkvloer’ inroepen of wilt u meteen van start gaan met acties zoals Wisselwerken.

Hoe kan u deelnemen?

In april 2019 wordt u opgebeld door een van onze medewerkers met de vraag deel te nemen aan de bevraging. Om de wetenschappelijke kwaliteit van ons onderzoek te bewaken, selecteren wij, at random, een representatieve steekproef van 5.000 ondernemingen.

Maar ook ondernemingen die niet deel zijn van deze steekproef geven we de kans om de vragenlijst in te vullen.

Wil u graag de vragenlijst invullen? Stuur dan zeker een mailtje naar saidja.steenhuyzen@gezondleven.be (de onderzoeker verantwoordelijk voor de bevraging). Wij kunnen u snel de weblink naar de enquête doorsturen voor deelname.

Wat heb ik aan zo’n bevraging? Zit er eigenlijk iets in voor mij?

Jazeker. Als u de vragenlijst invult, geeft dit u en uw onderneming een mooi overzicht van hoe het gesteld is met het preventief gezondheidsbeleid. Op het einde van de vragenlijst krijgt u een weblink te zien waarop u kan klikken om uw antwoorden te bekijken. Dit pdf-bestand kan u ook opslaan en afdrukken.

Dit overzicht kan u gebruiken om het gezondheidsbeleid te verbeteren, samen met uw collega’s (bv. in een werkgroep). Neem hiervoor zeker een kijkje op www.gezondwerken.be. Misschien kan u de hulp van een coach ‘gezond op de werkvloer’ inroepen of wilt u meteen van start gaan met acties zoals Wisselwerken.

Nog een leuk extraatje. Elke deelnemende onderneming die de vragenlijst volledig invult, maakt kans op 1 van 50 fruitabonnementen (2 maanden lang wekelijks een fruitmand van 5kg bij uw onderneming geleverd). Het enige wat u daarvoor moet doen, is uw naam, e-mailadres en adres van de onderneming nalaten (op het einde van de vragenlijst).

Deze gegevens zullen we enkel en alleen gebruiken om u te contacteren. Van zodra de verdeling van de prijzen is afgelopen, wissen wij die info uit onze bestanden.

Waarover gaan de vragen?

In hoeveel Vlaamse ondernemingen is er een dagelijks aanbod van frieten? In hoeveel ondernemingen staan er zit-sta-tafels? Of op welke manier probeert men het mentaal welbevinden van werknemers te bevorderen? Hoe geven ondernemingen invulling aan het rookbeleid?

De vragen handelen over het gezondheidsbeleid dat uw organisatie opzet voor de eigen werknemers. En dit meer specifiek voor de gezondheidsthema’s: voeding, beweging, minder lang stilzitten, tabak, alcohol, drugs en mentaal welbevinden.

De concrete vragen zijn gebaseerd op theoretische principes uit de gezondheidsbevordering. Zo bevragen we ook de randvoorwaarden die nodig zijn om een gezondheidsbeleid uit te bouwen in de onderneming. Denk maar aan het voorzien van vorming voor sleutelfiguren in de onderneming of samenwerking met partners rond gezondheid.

Wie heeft de opdracht gegeven voor dit onderzoek?

Dit onderzoek gebeurt in opdracht van de Vlaamse overheid, specifiek voor de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en wil voornamelijk de opgestelde Vlaamse gezondheidsdoelstellingen monitoren. Voor meer informatie kan u hier terecht.

Het Vlaams Instituut Gezond Leven voert het onderzoek uit, met de hulp van experten uit VAD (Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs) en onderzoeksinstituten (zoals Sciensano, SERV en Universiteit Antwerpen). Experten uit de verschillende sectoren (gezondheidsbevordering, werk, onderwijs …) worden om advies gevraagd.

Bijkomend wordt de bevraging ondersteund door Voka, Verso en unizo.

Ondersteuning Indicatoren Bedrijven

Is dit onderzoek conform de GDPR wetgeving?

Uiteraard! We bevragen geen persoonsgegevens in de vragenlijst. De contactgegevens die we hebben verkregen om u te contacteren zijn allemaal conform de Privacywet verzameld (zie ook verder).

Bovendien gebruiken we deze contactgegevens alleen om u uit te nodigen voor dit onderzoek. We brengen ze nooit in verband met uw antwoorden of rapporteren ze niet. En we verwijderen ze na afloop van het onderzoek.

Hoe komt u aan mijn adresgegevens?

We hebben een adressenbestand gekocht bij een firma die dergelijke bestanden aanmaakt, onderhoudt en levert, namelijk Trends.

Dit type adressenbestanden wordt vaak aangemaakt op basis van vrij beschikbare gegevens, zoals die van de Kruispuntdatabank, het Staatsblad en de Rijksdienst van de Sociale Zekerheid. Sommige leveranciers zorgen zelf voor de aanvulling en aanpassing ervan op basis van eigen enquêtes en bezoeken aan ondernemingen.

Hier kan u de nota omtrent GDPR van Trends raadplegen.

Vanaf april van dit jaar bellen we uw onderneming op met de vraag deel te nemen aan onze bevraging. Op basis van uw bevestigend antwoord en een aangeleverd contactadres van uw onderneming, hebben we u deze bevraging toegestuurd via mail.

Waarom zijn wij geselecteerd?

Op basis van het toeval hebben we een representatieve steekproef van 5.000 ondernemingen getrokken. We zoeken niet naar bepaalde organisaties om ze er wel of niet bij te hebben. Wel willen we een representatief beeld weergeven van de populatie van Vlaamse en Brusselse (Nederlandstalige) ondernemingen.

Voor wie in onze onderneming is de vragenlijst bedoeld?

De hr-manager en/of de interne preventieadviseur-veiligheid vult best de bevraging in. Of iemand anders die zicht heeft op het (preventief) gezondheidsbeleid voor de eigen werknemers.

Er kan slechts één vragenlijst per onderneming ingevuld worden.

We bevragen de huidige situatie (of de afgelopen vier jaar), dus niet wat u in de toekomst nog van plan bent. Dat zal aan bod komen bij de bevraging van 2023.

Wat gebeurt er met de resultaten?

De resultaten worden verwerkt tot anonieme statistieken. Na de analyse maken we verschillende rapporten op. Die kunnen door iedereen gratis gedownload worden op de website van Gezond Leven. We verspreiden de publicaties ook bij de Vlaamse overheid, partners, net als andere belanghebbende organisaties.

Op basis van die resultaten kunnen wij beleidsaanbevelingen formuleren. Alsook zelf prioriteiten ontdekken om een beter gezondheidsbeleid voor de Vlaamse ondernemingen op te zetten.

De resultaten worden verwacht in 2021.

Hier kan u alvast de resultaten van de vorige bevraging, uit 2015, bekijken.

Kan ik mijn eigen antwoorden raadplegen?

Op het einde van de vragenlijst krijgt u een link te zien waarop u kan klikken om uw antwoorden te bekijken. Dit bestand kan u ook opslaan en afdrukken. De weblink blijft toegankelijk tot de volgende bevraging, na vier jaar, wordt uitgestuurd.

Zo willen we ook uw onderneming inzicht geven in het preventief gezondheidsbeleid voor de werknemers. Uw resultaten kunnen daarbij perfect helpen als aanknopingspunt om op verder te werken. Neem hiervoor zeker een kijkje op www.gezondwerken.be. Misschien kan u de hulp van een coach ‘gezond op de werkvloer’ inroepen of wilt u meteen van start gaan met acties zoals Wisselwerken.

Ben ik verplicht om aan deze enquête mee te doen?

Neen, deze bevraging is niet verplicht.

Maar uiteraard wel de moeite waard. Hierboven gaven we reeds aan dat er ook voor u heel wat voordelen zijn.

Hoe lang duurt de enquête?

De bevraging invullen duurt gemiddeld 21 minuten. Een beetje lang, dat beseffen we. Maar de bevraging zit dan ook boordevol interessante informatie die ook voor uw onderneming de moeite waard is.

Bovendien kan u tijdens het invullen op elk moment pauzeren (midden onderaan de vragenlijst staat er een pauzeknop) en op een later tijdstip verdergaan.

Kan ik de enquête schriftelijk beantwoorden?

We kozen voor een online bevraging om de vergelijkbaarheid met voorgaande metingen te behouden. Maar we geven wel de mogelijkheid de vragenlijst te downloaden om deze eerst schriftelijk te beantwoorden, bv. in een werkgroep of overlegmoment.

De vragenlijst kan u hier downloaden.

Uw uiteindelijke antwoorden moeten wel in de online vragenlijst ingegeven worden, enkel zo krijgen wij deze door.

Mijn vraag staat hier niet tussen.

Hebt u nog vragen?

Dan kan u steeds terecht bij de verantwoordelijke onderzoeker:

Saidja Steenhuyzen: saidja.steenhuyzen@gezondleven.be of 02/422 49 28. 

Hebt u vragen over gegevensbescherming in kader van dit onderzoek? Dan kan u terecht bij de Data Protection Officer van Gezond Leven:

dpo@gezondleven.be