Wat is Gezond Leven? 

Het Vlaams Instituut Gezond Leven wil mensen op een toegankelijke manier helpen om gezond te leven. Met onderbouwd advies, kant-en-klare pakketten en opleidingen. Onze werkingsmiddelen komen voornamelijk van de Vlaamse overheid. Het Vlaams Instituut Gezond Leven wil zoveel mogelijk mensen bereiken, van het brede publiek tot professionals. Elke Vlaming moet van onze diensten gebruik kunnen maken. Kortom, het Vlaams Instituut Gezond Leven geeft advies over hoe je een gezonde levensstijl kan toepassen in je dagelijkse leven en in je dagelijks leven.

Meer info nodig? Neem een kijkje op onze website

Waar gaat dit onderzoek over?

Sinds 2003 onderzoekt het Vlaams Instituut Gezond Leven (vroeger VIGeZ) het gezondheidsbeleid van verschillende organisaties in Vlaanderen (ondernemingen, basis- en secundaire scholen gemeenten enz.). Vanaf 2019 onderzoeken wij ook het gezondheidsbeleid in universiteiten en hogescholen. Wij doen dit in opdracht van de Vlaamse overheid.

Met dit onderzoek monitoren we de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen, maar willen we ook de bevraagde universiteiten en hogescholen inzicht geven in hun preventief gezondheidsbeleid voor de studenten. Jouw resultaten kunnen een perfect aanknopingspunt zijn om het preventief gezondheidsbeleid van jouw universiteit of hogeschool verder uit te bouwen.

Hoe kan je deelnemen?

We kozen ervoor om alle Vlaamse en Brusselse (Nederlandstalige) universiteiten en hogescholen te laten participeren. 

Op 12 november 2019 kreeg de contactpersoon of het algemene mailadres van de hogeschool of universiteit een e-mail toegestuurd van Emilien.Dupont@gezondleven.be (de onderzoekster verantwoordelijk voor de bevraging). In die e-mail kon je wat uitleg terugvinden, alsook een weblink naar de online vragenlijst. 

Ben je die e-mail kwijt of heb je die niet ontvangen? Stuur dan zeker een mailtje naar Emilien.Dupont@gezondleven.be. Wij kunnen heel snel de weblink voor jouw hogeschool of universiteit opzoeken en doorsturen. Er kan maar één vragenlijst per hogeschool of universiteit ingevuld worden dus stem zeker af met jouw collega’s wie de vragenlijst best invult. 

Elke universiteit en hogeschool heeft een persoonlijke weblink toegestuurd gekregen. Op die manier kunnen wij demografische gegevens over de instelling (het aantal studenten, de studierichtingen, enzovoort) automatisch aan jullie antwoorden koppelen. We krijgen die openbare gegevens meegedeeld van het AHOVOKS, het agentschap voor hoger onderwijs, volwassenenonderwijs, kwalificaties en studietoelagen waar elke universiteit en hogeschool is geregistreerd. Zo hoeven we die demografische gegevens ook niet meer te vragen aan jullie. 

Wat heb ik aan zo’n bevraging? Zit er eigenlijk iets in voor mij?

Jazeker. Als je de vragenlijst invult, geeft dit jou en je hogeschool of universiteit een mooi overzicht van hoe het gesteld is met het preventief gezondheidsbeleid. Op het einde van de vragenlijst krijg je een weblink te zien waarop je kan klikken om jouw antwoorden te bekijken. Dit bestand kan je vervolgens ook opslaan en afdrukken.

Nog een leuk extraatje. We kunnen de deelnemende hogescholen en universiteiten een waardebon geven ter waarde van €100 van Standaard Boekhandel. Het enige wat je daarvoor moet doen, is je naam en e-mailadres nalaten (op het einde van de vragenlijst).

Deze gegevens zullen we enkel en alleen gebruiken om je te contacteren voor de overhandiging van de waardebon. Van zodra de bevraging is afgelopen, wissen wij die info uit onze bestanden. De deelnemingsvoorwaarden voor deze wedstrijd kunnen hier geraadpleegd worden.

Waarover gaan de vragen?

De vragen handelen over het preventief gezondheidsbeleid dat jouw hogeschool of universiteit opzet voor de studenten. En dit meer specifiek voor de gezondheidsthema’s: voeding, beweging, minder lang stilzitten, mentaal welbevinden, roken, alcohol en druggebruik. Deze vragen zijn gebaseerd op algemeen aanvaarde theoretische principes uit de gezondheidsbevordering. 

In hoeveel Vlaamse hogescholen en universiteiten staat er een frisdrankautomaat? Hoe worden studenten gemotiveerd om meer te bewegen? Hoe werken hogescholen en universiteiten aan het ontmoedigen van lang stilzitten? Hoe gaan ze om met alcoholgebruik van studenten? Zetten zij in op mentaal welbevinden?

Wie heeft de opdracht gegeven voor dit onderzoek?

Dit onderzoek gebeurt in opdracht van de Vlaamse overheid, specifiek voor de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Het doel van dit onderzoek is om de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen te monitoren. Voor meer informatie hierrond kan je hier terecht.

Is dit onderzoek conform de GDPR wetgeving?

Uiteraard! We bevragen geen persoonsgegevens in de vragenlijst. De contactgegevens die we hebben verkregen om jou te contacteren zijn allemaal conform de Privacywet verzameld (zie ook verder). We hebben die gekregen van het AHOVOKS, het agentschap voor hoger onderwijs, volwassenenonderwijs, kwalificaties en studietoelagen waar elke universiteit en hogeschool is geregistreerd, zoals ze ook online gepubliceerd staan (https://data-onderwijs.vlaanderen.be )

Bovendien gebruiken we deze contactgegevens alleen om jouw hogeschool of universiteit uit te nodigen voor dit onderzoek. We brengen ze nooit in verband met je antwoorden of rapporteren ze niet. Bovendien verwijderen we ze na afloop van het onderzoek.

Hoe komen jullie aan mijn adresgegevens?

Alle hogescholen en universiteiten staan in een lijst die het AHOVOKS heeft. Jouw universiteit of hogeschool staat daar ook tussen, er is voor geen enkele instelling een uitzondering gemaakt. Alle instellingen zijn te vinden op de volgende link:  https://data-onderwijs.vlaanderen.be

Samen met een e-mailadres waarop we je kunnen contacteren, beschikken we zo ook over enkele demografische gegevens van jouw instelling (denk maar aan het aantal studenten, de aangeboden studierichtingen, enzovoort). Op die manier hoeven we jouw die gegevens niet meer te vragen. 

Waarom zijn wij geselecteerd?

Het AHOVOKS zorgde voor een geüpdatete lijst met identificatiegegevens van alle universiteiten en hogescholen in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, uitgesplitst naar instellingsnummer. We zoeken niet naar bepaalde instellingen om ze er wel of niet bij te hebben. Aangezien we de gegevens hebben van alle universiteiten en hogescholen, nodigden wij alle Vlaamse en Nederlandstalige universiteiten en hogescholen in het Brussel Hoofdstedelijk Gewest uit om deel te nemen aan de bevraging. 

Voor wie in onze hogeschool/universiteit is de vragenlijst bedoeld?

Deze vragenlijst wordt het best ingevuld door een medewerker die zicht heeft op de dagelijkse werking van het gezondheidsbeleid in jouw hogeschool of universiteit voor studenten, eventueel in samenwerking met andere personen die hier zicht op hebben.

Er kan slechts één vragenlijst per hogeschool of universiteit ingevuld worden.

We bevragen de huidige situatie (of de afgelopen vier jaar), dus niet wat je in de toekomst nog van plan bent. Dat zal aan bod komen bij de bevraging van 2023.

Wat gebeurt er met de resultaten?

De resultaten worden verwerkt tot anonieme statistieken. Na de analyse maken we verschillende rapporten op. Die kunnen door iedereen gratis gedownload worden op de website van Vlaams Instituut Gezond Leven. We verspreiden de publicaties ook bij de Vlaamse overheid, partners, net als bij andere belanghebbende organisaties.

Op basis van die resultaten kunnen wij beleidsaanbevelingen formuleren. Alsook zelf prioriteiten ontdekken om een beter gezondheidsbeleid voor de Vlaamse hogescholen en universiteiten op te zetten.

De resultaten worden verwacht in 2021.

Kan ik mijn eigen antwoorden raadplegen?

Op het einde van de vragenlijst krijg je een weblink te zien waarop je kan klikken om jouw antwoorden te bekijken. Dit bestand kan je vervolgens ook opslaan en afdrukken. De weblink blijft toegankelijk tot de volgende bevraging, na vier jaar, wordt uitgestuurd.

Op deze manier willen we ook jouw hogeschool of universiteit inzicht geven in het preventief gezondheidsbeleid voor de studenten. Jouw resultaten kunnen een perfect aanknopingspunt zijn om het preventief gezondheidsbeleid van jouw hogeschool of universiteit verder uit te bouwen. 

Ben ik verplicht om aan de bevraging mee te doen?

Neen, de bevraging is niet verplicht.

Maar uiteraard wel de moeite waard. Hierboven gaven we reeds aan dat er ook voor jou heel wat voordelen zijn. 

Hoe lang duurt de vragenlijst?

De bevraging invullen duurt gemiddeld 37 minuten. Een beetje lang, dat beseffen we. Maar de bevraging zit dan ook boordevol interessante informatie die ook voor jouw hogeschool of universiteit de moeite waard is.

Bovendien kan je tijdens het invullen op elk moment pauzeren (midden onderaan de vragenlijst staat er een pauzeknop) en op een later tijdstip verdergaan.

Kan ik de vragenlijst schriftelijk beantwoorden?

We kozen voor een online bevraging, maar we geven je wel de mogelijkheid om de vragenlijst af te drukken om die zo eerst schriftelijk te beantwoorden, bv. in een werkgroep of overlegmoment. De vragenlijst kan je hier downloaden.

Jouw uiteindelijke antwoorden moeten wel in de online vragenlijst ingegeven worden, enkel zo krijgen wij deze door.

Mijn vraag staat hier niet tussen.

Heb je nog vragen?

Dan kan je steeds terecht bij de verantwoordelijke onderzoeker:

Emilien Dupont: Emilien.Dupont@gezondleven.be of 02/486 78 13.

Heb je vragen over gegevensbescherming in kader van dit onderzoek? Dan kan je terecht bij de Data Protection Officer van Vlaams Instituut Gezond Leven: dpo@gezondleven.be