Wat is value-based evidence?

Een derde vorm van bewijs komt vanuit de waarden die belangrijk zijn voor de einddoelgroep. Je verzamelt informatie over de waarden en normen bij de einddoelgroep, maar ook over bredere maatschappelijke waarden en normen, denk bijvoorbeeld aan multiculturaliteit. Om de kans op succes van je interventie te vergroten, is het heel belangrijk dat je inzicht hebt in deze waarden. Een methodiek die niet afgestemd is op de waardenkaders van de einddoelgroep of niet past binnen bredere maatschappelijke waarden, heeft immers weinig kans op slagen.

Stel: je wil een sensibiliseringscampagne rond borstkankerscreening doen specifiek gericht naar moslimvrouwen, omdat blijkt dat zij zich minder vaak laten screenen. Inzicht in de waarden van de doelgroep kan je leren dat je in je campagne best inspeelt op verbondenheid, familie, zorg voor ouderen, en gemeenschapsgevoel. En dat een eenzijdige focus op cijfers en gezondheidsvoordelen waarschijnlijk zal tekortschieten.

Hoe kom je aan bewijs vanuit waarden?

Ook hier kan je in eerste instantie een beroep doen op (lokale) wetenschappelijke literatuur. Wat zegt wetenschappelijk onderzoek over de waardesystemen van bepaalde groepen en samenlevingen? Met de specificiteit van jouw project in het achterhoofd, is het ook wenselijk zelf actief informatie in te winnen, met name bij de einddoelgroep zelf. Wat zijn hun waarden, (culturele) opvattingen en behoeften? Opnieuw kunnen verschillende methodes je hierbij helpen: face-to-face-interviews, focusgroepen, vragenlijsten en (participerende) observatie.

Hulp nodig? Lees dan zeker onze pagina over eerste hulp bij meetinstrumenten.

Bekijk ook ons inspiratiefilmpje over cocreatie.