Departement Omgeving en Vlaams Instituut Gezond Leven winnen MoRO-prijs

13.11.2018

Departement Omgeving en het Vlaams Instituut Gezond Leven winnen de 5de editie van de MoRO-prijs. En dit met het artikel ‘Meer bewegen door ruimtelijk beleid: analyse van ‘walkability’ in Vlaanderen’. De prijs gaat elk jaar naar een wetenschappelijk onderbouwd artikel over de interactie tussen mobiliteit en ruimtelijke ontwikkeling. Belangrijke voorwaarde om de winst binnen te halen is dat beleidsmakers met de bevindingen uit het artikel aan de slag kunnen.

Hoge walkabilityscore

Het artikel waarmee we de MoRO-prijs in ontvangst mochten nemen, focust zich op de relatie tussen beweging en de ‘walkability’ in Vlaanderen. Internationaal en Vlaams onderzoek toonden eerder aan dat inwoners van buurten met een hoge ‘walkabilityscore’ meer bewegen. 

Een buurt met een hoge walkabilityscore is een buurt die mensen in sterke mate uitnodigt om zich op een actieve manier te verplaatsen, zoals met de fiets of te voet. De straten zijn er goed met elkaar verbonden via kruispunten, de woondichtheid is er hoog, net als de functiemix. Een hoge functiemix betekent concreet dat er verschillende functies (zoals winkelen, ontspanning, kantoren en onderwijs) aanwezig zijn. Het ruimtelijk beleid heeft immers een belangrijke sleutel in handen om mensen te verleiden tot gezonde keuzes. 

In het artikel wordt de walkabilityscore in Vlaanderen geanalyseerd op verschillende schaalniveaus (regionaal, bovenlokaal en lokaal). Het biedt op die manier inzicht in de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden voor actieve verplaatsingen.

Walkabilityscore-tool

Het Vlaams Instituut Gezond Leven en departement Omgeving zaten ondertussen niet stil en ontwikkelden op basis van het artikel de walkabilityscore-tool die de walkabilityscore voor Vlaanderen in kaart brengt. De tool helpt lokale besturen, ruimtelijke planners en ambtenaren om buurten te bepalen waar maatregelen aangewezen zijn zodat mensen zich op een actievere manier kunnen verplaatsen. Die actieve verplaatsing is één van de sleutels voor ons mobiliteitsprobleem.

Health in all policies

We ontwikkelden de tool in samenwerking met het Departement Omgeving en Agentschap Zorg en Gezondheid. Die unieke samenwerking tussen de omgevings- en gezondheidssector is een mooi voorbeeld van ‘Health in All Policiesof gezondheid in alle beleidsdomeinen.