Gezocht: middelbare scholen die project testen rond gezonde dranken en tussendoortjes

03.10.2018

Het Vlaams Instituut Gezond Leven werkt momenteel aan een project dat jongeren wil motiveren om op school gezonder te ‘snacken’. Hiervoor hebben we een stappenplan uitgedacht dat we van december 2018 tot april 2019 bij een aantal scholen willen testen. Interesse om deel te nemen, stuur dan een mail naar laura.vandeweghe@gezondleven.be

Inspraak van leerlingen

Hoewel recente resultaten aantonen dat basis- en secundaire scholen vandaag beduidend minder ongezonde dranken en tussendoortjes aanbieden, is het belangrijk dat scholen hierop blijven inzetten. Alleen zo kunnen we het uiteindelijke doel uit de engagementsverklaring behalen: geen suiker- en vetrijke dranken en tussendoortjes tegen 2021.

Weerstand bij leerlingen is een van de belangrijkste redenen voor een school om haar aanbod aan dranken en tussendoortjes niet te veranderen. Hen voldoende betrekken en inspraak geven is dan ook een cruciale voorwaarde om tot een gezond voedingsaanbod te komen. 

Ook het sociale aspect speelt een belangrijke rol: leerlingen zijn meer gemotiveerd om gezonde snacks te eten als er een gezellige setting wordt gecreëerd, waar ze met elkaar kunnen babbelen of ontspannen. Denk aan een gezellige bar of schoolwinkeltje, uitgebaat door leerlingen tijdens de pauze op de speelplaats. 

Stappenplan

Op basis van deze bevindingen heeft Gezond Leven een stappenplan ontwikkeld. Die moet scholen helpen om samen met haar leerlingen een gezonder aanbod aan dranken en tussendoortjes te voorzien. Daarnaast is er ook een vragenlijst die naar de behoeften van de leerlingen peilt, en een brief om de ouders over het nieuwe aanbod te informeren.

Testfase

Momenteel zijn we op zoek naar secundaire scholen die al deze materialen willen uittesten. De testfase duurt ongeveer vier maanden en loopt van december 2018 tot en met maart 2019. 

  • Van december 2018 tot januari 2019 neemt de school een vragenlijst af bij jongeren (bv. via Smartschool). Hiermee gaat het na wat de jongeren concreet willen. Daarnaast zal de school een bar of schoolwinkeltje organiseren dat in de latere testfase gebruikt kan worden.
  • Van februari 2019 tot maart 2019 worden gedurende 6 à 9 weken gezonde snacks zoals fruit, snackgroenten en water (met een smaakje) aangeboden in de bar of het schoolwinkeltje (uitgebaat door leerlingen)
  • Eind maart of begin april 2019 loopt de testing van de materialen af. We vragen de leerlingen om een vragenlijst in te vullen, zodat wij de materialen kunnen evalueren.

Wil je graag extra informatie, of wil je graag aan de testfase deelnemen? Stuur dan een e-mail naar Laura.Vandeweghe@gezondleven.be