Meer dan 200 Gezonde Gemeenten in Vlaanderen

05.09.2019

Bij de start van de nieuwe lokale legislatuur 2019 - 2024 ondertekenden al 203 Vlaamse en Brusselse steden en gemeenten het charter ‘Gezonde Gemeente’. Hiermee engageren ze zich om hun inwoners en werknemers te stimuleren om onder andere meer te bewegen en minder stil te zitten, gezonder te eten, te stoppen met roken, en te werken aan hun mentale veerkracht.

Wat is Gezonde Gemeente?

Een Gezonde Gemeente streeft ernaar om een omgeving te creëren die iedere inwoner, bezoeker en werknemer optimaal stimuleert om gezond te leven. Denk hierbij aan een gezonde publieke ruimte die rookvrij is en uitnodigt om zich te voet of met de fiets te verplaatsen. Maar ook aan toegankelijke zorg- en welzijnsvoorzieningen, gezonde wijken en woningen, een gezond klimaat en veiligheid.

Het vernieuwde charter

Bij de ondertekening van dit charter engageert de gemeente of stad zich om verder werk te maken van een preventief beleid waarbij gezondheid centraal staat. Dit beleid biedt iedereen, en de meest kwetsbaren in het bijzonder, kansen en stimuleert hen om gezond te leven in een gezonde omgeving. Kortom, een Gezonde Gemeente maakt van de gezonde keuze de meest makkelijke keuze. 

“Na evaluatie in 2017 bleek dat gemeenten die het charter ondertekenden gezondheid ook effectief hoger op de agenda van hun lokaal bestuur plaatsen”, zegt Lien Van Oyen, stafmedewerker Gezonde Gemeente bij het Vlaams Instituut Gezond Leven. “Bovendien werken zij ook meer samen met andere beleidsdomeinen en externe partners aan gezondheid.”

“Voorlopig ondertekenden al 203 gemeenten het charter. Gemeenten kunnen zich in de loop van deze legislatuur nog steeds inschrijven om een Gezonde Gemeente te worden. We mikken in totaal op alle 300 Vlaamse én 19 Brusselse gemeenten. Vorige legislatuur ondertekenden maar liefst 275 van de 308 Vlaamse gemeenten het charter.”

Advies en ondersteuning

Voor het opzetten van een lokaal preventief gezondheidsbeleid kunnen de steden en gemeenten beroep doen op advies en ondersteuning van het Vlaams Instituut Gezond Leven, de Vlaamse Logo’s (Lokaal Gezondheidsoverleg), de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen (VAD), het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid en de Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), meteen ook de initiatiefnemers van het charter ‘Gezonde Gemeente’. 

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “Met deze methodiek willen we alle Vlaamse gemeenten bereiken en aansporen om een Gezonde Gemeente te worden in preventieve thema’s als alcohol, tabak, lichaamsbeweging, voeding en gezonde publieke ruimte. We moedigen de gemeenten aan om hun plannen daadwerkelijk in concrete preventieve acties om te zetten op maat van hun inwoners. En we maakten dit jaar ook substantiële bedragen vrij voor intergemeentelijke samenwerking omtrent preventieve  gezondheid.”