Aan de slag met gezondheidsvaardigheden

‘Gezondheidsvaardigheden’ zijn die competenties die mensen nodig hebben om goed met gezondheid en ziekte om te kunnen gaan. Denk maar aan het zoeken en begrijpen van de juiste informatie, de weg vinden naar zorg, … Iederéén beschikt over dit soort vaardigheden. Alleen: de één al iets meer dan de ander. Mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden ervaren drempels om de (preventieve) zorg te kunnen bereiken, hebben meer last van chronische aandoeningen en houden er vaak een ongezondere leefstijl op na. En zo ontstaat gezondheidsongelijkheid.

Als professional kan je hier gelukkig iets aan doen, om zo iedereen meer kansen te geven op een gezond leven.

In deze vorming staan we stil bij hoe je als zorgverlener kan inzetten op (het versterken van) gezondheidsvaardigheden. We gaan interactief te werk en wisselen ervaringen uit.

Data en locaties

18-11-2021

10:00 - 13:00
Vlaams Instituut Gezond Leven, Gustave Schildknechtstraat 9, 1020 Brussel

Prijs

€ 75

Lesgever(s)

Leen Van Brussel