Basismodule Gezonde School

In deze vorming werken we stapsgewijs een kwaliteitsvol gezondheidsbeleid uit met behulp van de methodiek Gezonde School. Aan de hand van oefeningen op cases die door de cursisten worden aangereikt leer je de tools van Gezonde school gebruiken. We doorlopen de belangrijkste principes van werken aan een gezondheidsbeleid op school. Op het einde van de vorming mogen de gezondheidsmatrix, de kwaliteitscirkel en het spinnenweb gezondheidsbeleid geen geheimen meer kennen voor de cursisten.

De gezondheidsmatrix geeft aan wat een kwaliteitsvol gezondheidsbeleid concreet betekent. De kwaliteitscirkel reikt de school een praktisch model aan dat haar doorheen de verschillende stappen van dat beleid gidst. Het spinnenweb gezondheidsbeleid laat de school dan weer toe om na te gaan in hoeverre ze voldoet aan de randvoorwaarden voor een kwaliteitsvolle gezondheidswerking.

Deze training is bedoeld voor coördinatoren gezondheidsbeleid, schooldirecties, CLB-medewerkers en pedagogisch begeleiders.

Data en locaties

2018-11-15

09:30 - 16:30
Vlaams Instituut Gezond Leven, Gustave schildknechtstraat 9,1020 Brussel

Prijs

€ 90.00

Lesgever(s)

Tineke Vansteenkiste (Stafmedewerker gezonde school Gezond Leven