Cultuurcompetent communiceren over gezondheid

In onze huidige samenleving die zich laat kenmerken door culturele superdiversiteit kunnen we er niet vanuit gaan dat iedereen dezelfde opvattingen heeft over gezondheid. Cultuurcompetent communiceren is daarom een must voor gezondheidsprofessionals. Het impliceert dat je over de houding, kennis en vaardigheden beschikt om effectief en respectvol ondersteuning te bieden aan cliënten/patiënten met opvattingen over gezondheid en ziekte die verschillen van de jouwe.

Want een cultureel zeer diverse maatschappij impliceert ook een diversiteit aan opvattingen over gezondheid en gezond leven. Cultuur – als in de optelsom van iemands waarden, normen, overtuigingen en gedrag – kan immers een invloed uitoefenen op:

  • Hoe we denken over gezondheid en ziekte.
  • Hoe we ziekte en gezondheid beleven en welke betekenis we eraan geven.
  • Welke verwachtingen we hebben van gezondheidswerkers en het gezondheidszorgsysteem.
  • Hoe we ons gedragen in verband met ziekte en gezondheid.

Wil je meer weten over de invloed van cultuur op gezondheid? Kijk je uit naar handvaten om cultuurcompetent te communiceren? Benieuwd naar ervaringen van collega-zorgverleners? Schrijf je dan snel in.

Data en locaties

17-03-2022

09:30 - 16:00
Live op externe locatie

Prijs

€ 150

Lesgever(s)

Leen Van Brussel

Extra info

Broodjeslunch is voorzien