E-learning 10.000 stappen

Steden en gemeenten die hun inwoners in beweging willen brengen, staan er niet alleen voor. De komende 4 jaar bundelen Gezond Leven en Sport Vlaanderen de krachten om hen een duwtje in de rug te geven en te ondersteunen. Schreef jullie lokaal bestuur zich in om mee te doen aan 10.000 stappen – elke stap telt? Dan is deze gratis e-learning voor jullie! Ze licht de campagne '10.000 stappen: Elke stap telt' toe, en helpt lokale besturen om via intersectorale samenwerking en burgerparticipatie de campagne uit te rollen.

Reken ongeveer 1 uur tijd om deze e-learning te doorlopen

Bekijk de E-learning