Ethiek en gezondheidsbevordering: hoever mogen we gaan om gezondheidswinst te boeken?

Als sector willen we ons steentje bijdragen aan het verkleinen van gezondheidsongelijkheid. Stigmatiserende en culpabiliserende campagnes willen we vermijden. Samenwerkingen met partners die niet sociaal en duurzaam ondernemen trekken we in twijfel. Gezondheidsbevordering en ziektepreventie zijn niet waardenvrij, en dat is maar goed ook! Maar toch zijn ethische kwesties vaak niet zwart-wit. Mogen we bijvoorbeeld nooit meer een communicatiecampagne lanceren, omdat ze mensen in maatschappelijk kwetsbare situaties vaak minder goed bereiken? Omzeilen we de keuzevrijheid van mensen met ‘nudges’ die ons een subtiel duwtje in de richting van de gezonde keuze geven?

In deze vorming maken we kennis met de belangrijkste ethische kaders binnen gezondheidsbevordering en hun vertaalslag naar de ethische code voor de sector gezondheidsbevordering en ziektepreventie in Vlaanderen. Aan de hand van concrete casussen oefenen we bovendien de toepassing van de ethische code.