Gezond (t)huis

Wil je mensen leren welke gezondheidsrisico’s er verbonden zijn aan een ongezonde woning? Of wil je mensen gezondheidsrisico’s leren herkennen en hen tips geven om die in hun eigen woning te verkleinen of weg te nemen? Dat kan met de demowoning Gezond (t)huis. De demowoning wordt in een leegstaand huis ondergebracht en ingericht als een echte demonstratieruimte.

Tijdens een interactieve rondleiding in de demowoning maak je bezoekers bewust van gezondheidsrisico’s die te maken hebben met het binnenmilieu van een woning. Thema’s die aan bod komen, zijn:

 • Ventilatie
 • Verluchting
 • Vocht
 • Schimmel
 • CO-gevaar
 • Huisstofmijt
 • Schoonmaakmiddelen

Ook thema’s zoals valpreventie of energie kunnen een plaats krijgen in de demowoning.

Samen geraak je verder

Betrek voldoende partners als je een demowoning opzet. Denk aan woonwinkels, huisvestingsdiensten, ocmw, thuiszorg, maatschappelijk werkers, wijkgezondheidscentra...

De rondleidingen gebeuren bij voorkeur via vrijwilligers.

Praktisch

Je rekent best een zestal maanden om het project uit te werken. De bekendmaking gebeurt best 1 à 2 maanden op voorhand, zodat organisaties voldoende tijd hebben om een rondleiding in te plannen.

De demowoning blijft minimum 2 weken open. Ideaal is ze 1 à 2 maanden toegankelijk.

De organisator

 • stelt een woning ter beschikking
 • richt de woning in met 'huisraad' zoals een zetel, tapijt…
 • zorgt voor de bekendmaking van het initiatief bij de doelgroep (drukwerk, mailings, ...)
 • zoekt mee vrijwilligers en betaalt hen eventueel een vrijwilligersvergoeding

Het Logo in jouw regio

 • bezorgt je informatiefiches en materiaal dat nodig is voor de rondleiding.
 • heeft ervaring in het zoeken van vrijwilligers en kan je op weg helpen.

Mag het wat meer zijn? Trek de actie breder en zorg tegelijkertijd voor andere interventies over gezond wonen. Plaats banners in het gemeentehuis, publiceer een artikel in het gemeenteblad, zorg voor infobrochures bij het onthaal, ga aan de slag met het spel ‘Gezondheidsstraat 13’ of de elektrokoffer... Maak gebruik van dit concrete project om netwerkpartners rond tafel te brengen. Zoek naar structurele manieren van samenwerking in de toekomst zoals doorverwijzingen of ondersteuning.

Kostprijs

Er zijn een aantal zaken die je in rekening moet brengen:

 • kosten verbonden aan de woning: eventueel huur, schoonmaakkosten, elektriciteit en water
 • een eventuele vergoeding voor vrijwilligers die de rondleiding geven
 • kosten voor drukwerk
 • kosten voor catering bij de opening en het open houden van de demowoning
 • kosten voor technische ondersteuning: transport, inrichting…

De projectmaterialen van de demowoning zijn gratis. Als je samenwerkt met een kringwinkel, dan kan je vaak ook de rest van de inrichting kosteloos verzorgen.

Meer weten?

Neem contact op met de medisch milieukundige van het Logo van je regio.