Webinar 'Kruispuntdenken binnen preventie en gezondheidsbevordering: implicaties voor de praktijk'

Een webinar over de meerwaarde van het kruispuntdenken voor preventie en gezondheidsbevordering aan de hand van concrete voorbeelden en handvaten

‘Kruispuntdenken’: een hippe term die we her en der wel eens horen waaien. Maar wat kunnen we ermee? Want dat we allemaal uit meervoudige identiteiten bestaan (zoals gender, etniciteit, sociaaleconomische positie) én dat die identiteiten elkaar beïnvloeden, dat weten we intussen. Een platgetrapt pad dus? Een holle term?

Toch niet, want het kruispuntdenken heeft meer te bieden: het doet ons beseffen dat sommige groepen over heel wat privileges beschikken, omdat ze bepaalde maatschappelijk gewaardeerde identiteiten combineren, terwijl andere groepen het veel moeilijker hebben omdat ze afwijken van de ‘norm’. Dit geldt ook op het vlak van gezondheid: bevind je je op bepaalde identiteitskruispunten, dan heb je meer kansen op een gezond leven dan iemand anders en vice versa.

Kruispuntdenken biedt een manier van kijken naar gezondheidsongelijkheid en leidt tot een specifieke manier van werken hieraan: krachtgericht, pleitend tegen structurele ongelijkheden en samen met de diverse doelgroep.

Programma

9.30 u.-10.10 u.: Wat is kruispuntdenken en wat is de meerwaarde ervan voor preventie en gezondheidsbevordering?

10.15 u.-11 u.: parallelle workshops

  • Worshop 1: Kruispuntdenken in (voor)onderzoek (Barbara Willems, projectmedewerker indicatorenbevraging)
    Hoe neem je kruispuntdenken als vertrekpunt om zicht te krijgen op wie of welke combinaties van identiteiten het meest kwetsbaar zijn voor bepaalde gezondheidsthema’s? En hoe komen we te weten welke drempels deze mensen ervaren? Deze workshop gaat dieper in op deze twee vragen en geeft enkele concrete tips & tricks om met een ‘kruispunt-bril’ een literatuurstudie te doen of een (kleinschalig) onderzoek op te zetten.
  • Workshop 2: Kruispuntdenken in methodiekontwikkeling (Tine Vangroenweghe, stafmedewerker gezondheidsongelijkheid en welzijn voeding en beweging)
    Wat zegt kruispuntdenken over het bereiken en versterken van je doelgroep, samenwerken met partners en bepleiten van 'health equity'? Hoe gaan we in praktijk om met multidimensionale identiteit, ongelijke machtsrelaties, verschillende referentiekaders, ongeziene krachten en drempels? We nemen samen een paar heldere praktijkvoorbeelden uit onze eigen sector vast. Nadien kan je aan de slag met enkele ideeën voor jouw organisatie/project.
  • Workshop 3: Kruispuntdenken in beleid (Leen Van Brussel, stafmedewerker gezondheidsongelijkheid en gedragsinzichten)
    Hoe verankeren we kruispuntdenken in het beleid van onze organisatie? Dat is de centrale vraag van deze workshop. Vanuit een helikopterperspectief kijken we naar onze beleidskaders en stellen we ons de vraag hoe onze inhoudelijke werking, ons HR-beleid en vormingsbeleid eruit zouden zien als we (meer) zouden vertrekken vanuit het kruispuntdenken. We gaan de discussie aan over de wenselijkheid en haalbaarheid van een op kruispuntdenken gebaseerd beleid en inspireren elkaar.

Data en locaties

13-05-2022

09:30 - 11:00
Online

Prijs

€ 0

Lesgever(s)

Leen Van Brussel, Tine Vangroenweghe, Barbara Willems
Inschrijving afgelopen