Werken aan gezondheid met mensen in een maatschappelijk kwetsbare situatie

Mensen in een maatschappelijk kwetsbare situatie ervaren vaak meerdere drempels voor een gezond leven. Dit zijn drempels die te maken hebben met vaardigheden, drijfveren, maar zeker ook gelegen zijn in de omgeving (woon, leef- en werksituatie). Werken aan gezondheid met mensen in een maatschappelijk kwetsbare situatie impliceert dat je deze drempels erkent en ze samen aanpakt. Dit doe je vanuit een empowerende en een politiserende houding. Openheid, authenticiteit, betrokkenheid/empathie, gelijkwaardigheid en respect zijn kenmerkend voor deze houding. Beide aspecten − empowerend en politiserend werken − zijn onontbeerlijk om in jouw traject een relatie uit te bouwen met mensen in een maatschappelijk kwetsbare situatie en zo bij te dragen tot het verminderen van gezondheidsongelijkheid.

Via een empowerende aanpak versterk je − in verbondenheid − mensen in hun vaardigheden en drijfveren voor een gezond leven en ondersteun je hen in hun autonomie. Je ziet bijvoorbeeld kansen in het verhaal dat iemand brengt en neemt ruimte om deze samen te verkennen in plaats van onmiddellijk zelf in te grijpen en de situatie zo snel mogelijk te veranderen.

Het politiserende aspect van de basishouding houdt vaak verband met de oorzaken van gezondheidsongelijkheid. Gezondheidsproblemen waarmee mensen in een maatschappelijk kwetsbare situatie te maken hebben, zijn vaak gelinkt aan maatschappelijke systemen (vb. onderwijs, tewerkstelling ...). Via een politiserende houding kan je een signaalfunctie vervullen en help je de stem van maatschappelijk kwetsbare individuen en groepen te laten klinken op de juiste momenten en plaatsen (bij een breed publiek, in de media, bij politici).

Een empowerende en politiserende basishouding is toepasbaar in trajecten waarbij je rechtstreeks (1-op-1 of in kleine groep) werkt met mensen in een maatschappelijk kwetsbare situatie. Van een Goed Gevoel Stoel-sessie, over een 1-op-1-dieetconsult tot een langdurig community-project in de buurt.

In deze vorming gaan we dieper in op empowerend en politiserend werken en zoeken we samen uit hoe we deze basishouding in de praktijk kunnen omzetten in jouw functie of project.

Data en locaties

03-09-2020

09:30 - 15:30
Vlaams Instituut Gezond Leven, Gustave Schildknechtstraat 9, 1020 Brussel

Prijs

€ 90

Lesgever(s)

Leen Van Brussel en Tine Vangroenweghe
Inschrijving afgelopen