Gezond en budgetvriendelijk winkelen (voor kwetsbare groepen)

In de praktijk ondervinden veel (kans)armen heel wat moeilijkheden om effectief gezond, minder vet en meer vezels te eten. Uit de Gezondheidsenquête blijkt onder andere dat mensen uit lagere sociale klassen minder groenten en fruit eten. Ze weten wel dat het gezond is, maar ze onderschatten de hoeveelheden en zijn zich er niet van bewust dat ze te weinig eten. Daarnaast wordt er ook meer wit brood gegeten, meer gesuikerde dranken en ontbijt men minder regelmatig.

Uit diezelfde enquête blijkt dat er meer overgewicht is naarmate het opleidingsniveau daalt.

De kennis van gezonde voeding is niet zo groot en ze zijn minder goed op de hoogte van gezondheidsrisico´s die een ongezonde voeding met zich meebrengt.

Daarnaast ontbreekt het hen ook aan de nodige vaardigheden en financiële middelen om gezond en gevarieerd te eten. Gezonde voeding wordt ook als duur, te duur ondervonden.

Bovenstaande factoren maken dat voor deze doelgroep een aangepaste module van de winkeloefening nodig is. We gaan voor de uitwerking uit van volgende basisprincipes:

  • De workshop moet eenvoudig, concreet en makkelijk te begrijpen zijn
  • De workshop moet rekening houden met een beperkt budget

Opmerking: voor een allochtone groep is een aparte workshop (Kleurrijk Gezond) ontwikkeld, die ook rekening houdt met cultuur en religie.

Voor deze workshops werken we samen met de Vlaamse Logo’s en een lesgeverspool. De workshops over gezonde voeding worden gegeven door gediplomeerde diëtisten, tenzij anders vermeld (Kleurrijk gezond).  De workshops over beweging en sedentair gedrag worden gegeven door bewegingsdeskundigen. Alle lesgevers hebben hiervoor een train-de-trainer van Gezond Leven gevolgd.

Lokale besturen, organisaties of verenigingen die voor hun inwoners of leden een voordracht uit dit aanbod willen organiseren kunnen terecht bij het Logo uit hun regio.