Het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw wil mensen op een toegankelijke manier helpen om gezond te leven in een gezondheidsbevorderende omgeving. Met onderbouwd advies, kant-en-klare pakketten en opleidingen ondersteunen we professionals en hun organisaties in de gezondheidssector en welzijn, het onderwijs, op de werkvloer en bij lokale overheden.

We sensibiliseren de bevolking, met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen, via campagnes, online methodieken en aanwezigheid in de media. Gezond Leven trekt samen met andere partners aan de kar van de lokale implementatie van het Vlaamse preventief gezondheidsbeleid.

We ijveren voor een gezondheidsbeleid op alle niveaus en in alle settings (zoals het onderwijs, de werkvloer, lokale besturen, de kinderopvang, …). Specifieke aandacht gaat uit naar het verkleinen van de gezondheidsongelijkheid tussen doelgroepen.

Onze werkingsmiddelen komen voornamelijk van de Vlaamse overheid, voor wie Gezond Leven de partnerorganisatie is voor:

Die twee laatste opdrachten doet Gezond Leven niet alleen, maar in consortia met andere partners. Zelf is Gezond Leven ook een partner in het consortium milieugezondheidszorg.

En daarnaast werken we ook regelmatig samen met professionals binnen en buiten de gezondheidssector en met gewaardeerde partnerorganisaties in Vlaanderen als Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen (VAD)SensoaCentrum voor Kankeropsporing (CvKO) en het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen (EVV).

Samen met een aantal organisaties uit de sector gezondheidsbevordering en ziektepreventie in Vlaanderen onderschreven we een ethische code, een duidelijke leidraad bij partnerschappen en sponsoring.