Het volgen van de vorming is een voorwaarde om te kunnen deelnemen aan Actieve kinderopvang, en dus de materialen te ontvangen. De vorming moet gevolgd worden door minstens 1 coördinator of directielid en 1 begeleider per opvang. Tijdens de vorming ontvangt elke opvang gratis de materialen van actieve kinderopvang en toegang tot het online platform.

Na de vorming kan de opvang zelfstandig aan de slag gaan met de verkregen info en materialen om stap voor stap een gezondheidsbeleid rond gezonde dranken en tussendoortjes, voldoende beweging en het beperken van lang stilzitten te ontwikkelen.

Vorming voor IBO's

Vorming uit vast aanbod

Kostprijs is 180 euro per opvang. Per opvang verwachten we minimaal 2, maximum 4 deelnemers. Indien de opvang met meer personen aanwezig wenst te zijn, dan dienen zij een vorming op vraag aan te vragen:

Gratis annulatie kan tot 14dagen op voorhand.

Vorming op vraag

De inhoud van de vorming is hetzelfde als bij het vast aanbod. Deze kan aangevraagd worden door bijvoorbeeld een gemeente die aanbod geeft aan eigen opvanginstellingen, of door 1 of meerdere opvanginstellingen tezamen, …

Kostprijs 900€.

Aanvragen via mail naar annelies.vandenberghe@gezondleven.be met vermelding:

  • Vorming Actieve kinderopvang op vraag
  • Voorkeurslocatie
  • Voorkeursdatum
  • Aantal opvanginstellingen die vorming zullen volgen
  • Aantal personen die vorming zullen volgen

Vorming voor scholen

Kostprijs 50€.

Vorming aanvragen via MOEV.