Actieve kinderopvang biedt concrete ondersteuning aan de hand van een vorming voor de begeleiders en coördinatoren. Via de vorming word je geïnformeerd en gesensibiliseerd over de bestaande aanbevelingen rond gezonde voeding, beweging en lang stilzitten, en leer je om een beleid rond deze gezondheidsthema’s op te starten of verder uit te bouwen.

Tijdens de vorming ontvang je volgende materialen: 

Een uitgebreide handleiding 

Bevat alle thematische en praktische info om aan de slag te gaan.

Handleiding Ako

Screeningsinstrumenten

Om het huidige voedings- en bewegingsbeleid te screenen, verbeterpunten voor te stellen en acties te formuleren.

 • Gezondheidsmatrix. Vul in de matrix in welke activiteiten, afspraken en maatregelen er al bestaan binnen een bepaald thema, en kijk waar de leegtes zich bevinden.
Gezondheidsmatrix Ako
 • Checklist aanbod dranken.

 • Checklist aanbod tussendoortjes.

 • Checklist beweging en lang stilzitten.

 • Zelfevaluatie Actief toezicht.

Een Gezond gedacht bordspel

Voor het personeel om draagvlak te creëren en iedereen te sensibiliseren rond de verschillende gezondheidsthema’s.

Over gezondheid heeft iedereen zijn of haar ‘gedacht’. Het is niet altijd evident om de neuzen van heel het team in dezelfde richting te krijgen. Dit spel helpt om in teamverband gedragenheid te creëren over visie en aanpak met betrekking tot gezondheid in het opvanginitiatief.

Spelers worden in het spel uitgenodigd om hun ‘gedacht’ over een bepaald aspect van gezondheid te uiten en ideeën in te brengen over de manier waarop de werking meer kan inzetten op gezondheid.

Verschillende soorten spelacties zorgen voor afwisseling, dynamiek en spelplezier. Zo zijn er acties die peilen naar de kennis van de spelers over gezondheidsthema’s. Andere acties peilen naar de mening of aanpak van de spelers bij voorbeeldsituaties uit de opvang. Er zijn ook acties die een korte ludieke en/of nuttige opdracht voor het hele team laten uitvoeren.

Doorheen het spelverloop wordt er stilgestaan bij 2 verschillende gezondheidsthema’s waarrond meningen en ideeën voor acties en afspraken uitgewisseld worden: 1. gezonde dranken en tussendoortjes en 2. gezond bewegen stimuleren en lang stilzitten beperken. Binnen deze thema’s komen verschillende onderwerpen aan bod zoals aanbod, kinderparticipatie, begeleidershouding en communicatie met ouders.

Met betrekking tot al deze thema’s komt dialoog en uitwisseling tot stand en wordt er gezocht naar standpunten waar iedereen zich in kan vinden en afspraken waar het hele team kan achter staan. Er ontstaat gedragenheid over visie en aanpak om een gezonde werking uit te bouwen!

Dit bordspel is ontwikkeld in samenwerking met SPK vzw/KIKO.

Gezond Gedacht Bordspel

80 leuke actieve spelfiches

Voor de kinderen, waar je enkel kosteloos of goedkoop materiaal voor nodig hebt. De spelfiches zijn ontworpen rond verschillende motorische vaardigheden:

Ako Beeld
 • Lopen

 • Trekken, duwen, heffen en dragen

 • Springen, kruipen, klimmen en klauteren

 • Balanceren en roteren

 • Ritmisch bewegen en zintuiglijke waarneming

 • Balvaardigheden

Elke fiche is opgesplitst in 3 niveaus zodat elk kind elke fiche kan uitvoeren volgens eigen ontwikkelingstempo.

Spelfiches

Deze spelfiches zijn ontwikkeld in samenwerking met MOEV.

Affiches en folders

Om de ouders te informeren over de gezonde acties.

Affiches En Folders

Online platform

Toegang tot een beveiligd online platform waar alle bovenstaande materialen digitaal beschikbaar zijn. Volgende extra tools zijn ook beschikbaar via dit platform:

 • Wekelijkse gezonde tips voor ouders
 • Lege spelfiches om te laten invullen door de kinderen of begeleiders
 • Mogelijkheid tot interactie met de andere deelnemende opvanginitiatieven