Hoe kan je gemeente de zelfstandigheid van thuiswonende ouderen stimuleren en verhogen? Kan iemand gezond oud worden in je gemeente? Wat kan jouw gemeente of buurt hieraan doen? Is de oudere en zijn omgeving voldoende geïnformeerd over valincidenten, gezond leven en de beschikbare dienstverlening in de buurt? Kan er iets veranderen aan het gedrag en de leefomgeving van de ouderen?

Een gemeente of stad is een goede setting om aan valpreventie te doen. Door intersectoraal samen te werken met partners van zowel binnen als buiten de gemeente alsook de ouderen zelf, kan het lokaal bestuur ervoor zorgen dat ouderen in de gemeente actief ouder kunnen worden. Het gemeenschapsproject BOEBS ‘Blijf op Eigen Benen Staan’ helpt de gemeente daarmee op weg. BOEBS is bedoeld voor de thuiswonende 60-plussers die al dan niet een verhoogd risico hebben op een valpartij, de intermediairs en de intermediaire organisaties in de gemeente.

Via de bewustmaking bij ouderen over de risico’s op vallen, het stimuleren van veilig gedrag en het creëren van een veilige omgeving, wordt met BOEBS geprobeerd om het aantal valpartijen te doen dalen bij de thuiswonende ouderen. Er wordt geprobeerd om ouderen het probleem te leren erkennen en herkennen, hun oplossingen aan te reiken en toe te passen voor hun eigen probleem en hun aan te zetten tot meer beweging.

Aan de hand van 5 BOEBS stappen kan de gemeente evolueren naar een valvrije gemeente. Zin om zelf met BOEBS aan de slag te gaan? Lees dan zeker het BOEBSBLAD voor een snelle kennismaking. Wil je nog meer informatie, navigeer dan doorheen de 5 BOEBS stappen.

Is je gemeente een Gezonde Gemeente? Bespreek dan zeker je plannen met de Gezonde Gemeente verantwoordelijke. Voor hulp bij de concrete uitwerking van BOEBS kan je altijd terecht bij het Logo.

Boebs Grafisch

Vallen: een probleem

Een op de drie 65-plussers valt minstens één keer per jaar. En zo’n valpartij heeft vaak nare gevolgen – gevolgen die je liever vermijdt. 

Valpreventie in het lokaal beleid

Een lokale gemeenschap vormt een goede setting om aan valpreventie te doen. Het lokale bestuur speelt een belangrijke rol door ‘valveiligheid’ op de beleidsagenda te plaatsen.

Activiteiten en materialen

Bekijk hier alle materialen en activiteiten om aan de slag te gaan met BOEBS.

Ouderen als doelgroep? Leer ze beter kennen! 

Wil je graag een BOEBS-traject starten? En nog op zoek naar wat meer inzicht in de doelgroep ouderen? Bekijk dan zeker ‘op gezondheid staat geen leeftijd’, deze tool  toont je wat er in ouderen omgaat en geeft ook inspiratie over hoe je kan inspelen op de noden en behoeften van ouderen.