De checklist is een hulpmiddel om de veiligheid van de woning in kaart te brengen. De vragen doen mensen stilstaan bij hun eigen gedrag en woning. De bevraagde items zijn een goede mix van omgeving en gedrag, en zijn zo gerangschikt dat de 55-plusser stapsgewijs door het huis kan wandelen om ze te beantwoorden. De checklist beoordeelt niet de kwaliteit van de woning, maar vestigt de aandacht op onveilige situaties en onveilig gedrag die aanleiding kunnen geven tot een valpartij.

Praktisch:

  • Download de gratis checklist.
  • De checklist kan ook aangekocht worden bij het Rode Kruis Vlaanderen via pakhuis@rodekruis.be, met vermelding van het artikel nummer GO172 en het facturatieadres; de kostprijs bedraagt €3 voor 10 stuks.

Tips:

  • Koppel een infomoment over de checklist aan een andere activiteit rond valpreventie en licht hierbij kort het gebruik van de checklist toe.
  • Organiseer een evaluatiemoment voor het bespreken van de ingevulde checklists.
  • Integreer de checklist ook in de werking van je organisatie, zodat de gezondheidswerkers werkzaam in je organisatie deze checklist blijven hanteren.