BOEBS uitwerken en implementeren in je gemeente kan je niet in je eentje. Het is belangrijk om bij het BOEBS-project ook andere partners in de gemeente te betrekken die werken rond valpreventie, of voor en met ouderen. Een sterk uitgebouwd netwerk is immers noodzakelijk voor het succesvol opstarten en uitwerken van BOEBS. Elke discipline kan vanuit een andere ervaring of invalshoek naar eenzelfde problematiek kijken, en kan verschillende expertise, hulpbronnen en middelen aanreiken.

Hoe meer disciplines en sectoren in het netwerk betrokken zijn, hoe breder de reikwijdte van het project is en hoe sterker het draagvlak is

Wat houdt stap 2 in?

  • Uitnodigen van alle beoogde partners voor een eerste vergadering rond BOEBS en plannen van een eerste overleg.
  • Oplijsting van alle organisaties en desbetreffende contactpersonen die zich willen engageren in het project: dit vormt de BOEBS-werkgroep.
  • Opstellen van een overzicht van de inbreng en de hulpbronnen die de parters kunnen inbrengen (bv. gebruik van hun tijdschrift, werktijd van de buurtwerkers, organiseren van activiteiten door gezondheidswerkers...).
  • Opstellen van een overzicht van vroegere en huidige initiatieven rond valpreventie van de aanwezige partners.

Handleiding

Raadpleeg hier de handleiding voor de uitwerking van stap 2.