Met het samengestelde BOEBS-netwerk wordt een lokaal BOEBS-plan opgesteld. Dit plan bevat onder andere gegevens over de ouderenpopulatie, de valincidenten, bijhorende gevolgen bij de ouderen van de eigen gemeente en een inventarisatie van bestaande organisaties en initiatieven rond valpreventie. Op basis daarvan kan, aanvullend aan deze bestaande activiteiten en met de werkzame organisaties in de gemeente, een selectie gemaakt worden van activiteiten die in het kader van BOEBS zullen worden georganiseerd. Het plan somt ook de nodige middelen, investering en plannen op die nodig zijn voor de uitvoering van de geselecteerde activiteiten.

Wat houdt stap 3 in?

  • Opmaak van een concreet lokaal activiteitenaanbod.
  • Maken van een ontwerp van taakverdeling en bevoegdheden: wie is waarvoor verantwoordelijk, wie engageert zich waartoe?
  • Opmaak van een BOEBS-plan voor de gemeente.