Activiteiten organiseren en aandacht vestigen op valpreventie is al een grote vooruitgang. Daarnaast is het ook noodzakelijk om valpreventie blijvend op te nemen en te integreren in de lokale werking.

Valpreventie opnemen in het lokaal beleid is belangrijk om de duurzaamheid van het project na te streven en zo een (val)veilige gemeente te creëren. In deze laatste stap wordt gekeken in welke mate het project een vast waarde kan zijn in de gemeente of buurt, om het uiteindelijk doel van BOEBS te bereiken: een daling van de valpartijen in de gemeente of buurt.

De kans is groot dat uw gemeente het charter Gezonde Gemeente ondertekende. Zorg dus in dat geval zeker dat je BOEBS opneemt als een interventie in de plannen voor Gezonde Gemeente, die op zich passen in de hele BBC-meerjarenplanning van het bestuur. Neem best contact op met de verantwoordelijke in de gemeente voor het gezondheidsbeleid, tenzij je dat zelf bent natuurlijk… Meer info over Gezonde Gemeenten in Vlaanderen op www.gezondegemeente.be

Wat houdt stap 5 in?

Opmaken van een duurzame planning aan de hand van de checklist ‘valpreventie in de gemeente’, om valpreventie op zo veel mogelijk plaatsen in de gemeente te integreren.

Valpreventie aansluiten bij een strategische of operationele doelstelling in het lokaal meerjarenplan of in deelplannen daarvan zoals het lokaal sociaal beleidsplan en/of het seniorenplan.

Evalueren en bijsturen van het BOEBS-project in de gemeente door het BOEBS-netwerk.