Vallen: een probleem

Een op de drie 65-plussers valt minstens één keer per jaar. En zo’n valpartij heeft vaak nare gevolgen – gevolgen die je liever vermijdt.

Gelukkig kan je de kans op vallen gemakkelijk zelf verkleinen door actief te zijn en je veiligheid te verhogen. Hoe sneller je daarmee begint, hoe beter. Ga voor cijfergegevens, informatie over mogelijke oorzaken of gevolgen van vallen, over hoe vallen voorkomen en nog veel meer naar de website van het Expertisecentrum Valpreventie Vlaanderen.

Praktijkrichtlijn voor Vlaanderen

Om de gezondheidswerkers in de thuiszorgsetting te ondersteunen bij valpreventie, bundelde het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen de tips en richtlijnen voor de preventie van valincidenten in de ‘Valpreventie bij thuiswonende ouderen, Praktijkrichtlijn voor Vlaanderen’. Deze Praktijkrichtlijn is een integratie van de eerdere 'uniforme aanpak valpreventie Vlaanderen' met BOEBS, en is daarbij aangevuld met een luik over fractuurpreventie. 

De praktijkrichtlijn is gericht naar gezondheidswerkers werkzaam in de thuiszorgsector. In deze richtlijn wordt aangegeven welke gezondheids- en welzijnswerkers hierbij een belangrijke rol kunnen vervullen. De praktijkrichtlijn is opgesteld op basis van de best beschikbare wetenschappelijke evidentie en klinische kennis van experten. Ze biedt een overzicht van datgene wat effectief is in het voorkomen van valpartijen bij thuiswonende ouderen.

De praktijkrichtlijn bestaat uit drie onderdelen:

  • Algemene gezondheidspromotie met de focus op valpreventie Dit deel focust op de gehele bevolking. Het gaat voornamelijk over sensibilisatie, educatie, motivatie en opvolging.  
  • Valpreventie bij thuiswonende ouderen (vanaf 65 jaar) met verhoogd valrisico Dit tweede deel is gericht naar huisartsen, verpleegkundigen, kinesitherapeuten en ergotherapeuten. Per discipline wordt meegegeven wat hun rol is binnen de case finding, multifactoriële evaluatie, multifactoriële interventies en follow-up.  
  • Fractuurpreventie bij thuiswonende ouderen (vanaf 65 jaar) met verhoogd valrisico Dit derde deel heeft een overzicht van de fractuurpreventiemaatregelen en is in de eerste plaats bedoeld voor huisartsen.

Voor meer informatie over deze praktijkrichtlijn of het downloaden van de praktijkrichtlijn zelf kan je terecht op www.valpreventie.be.