Valpreventie in het lokaal beleid

Waarom valpreventie in het lokaal beleid?

Een lokale gemeenschap vormt een goede setting om aan valpreventie te doen. Het lokale bestuur speelt een belangrijke rol door ‘valveiligheid’ op de beleidsagenda te plaatsen. Een nauwe intersectorale samenwerking tussen het lokaal bestuur, professionals en intermediaire organisaties staat hierbij centraal. Zo kunnen zowel ouderen als gezondheidswerkers bereikt worden via bestaande netwerken en kan er ingespeeld worden op de noden en behoeften van de ouderen in de lokale gemeenschap.

Een veilige en oudervriendelijke gemeente kan er enkel zijn als deze aspecten ook een plek krijgen in de meerjarenplanning en de missie van OCMW en lokaal bestuur, en wanneer ze ook gedragen worden door alle gezondheidsspelers en beleidsdomeinen die valpreventie kunnen verankeren in de gemeente. Een lokale overheid kan voor het thema valpreventie werken aan de omgevingsfactoren, de fysieke factoren en aan de leefstijl en het gedrag. Door het inzetten en het promoten van valpreventie en beweegactiviteiten kunnen gemeenten een goede invulling geven aan beleidsdoelstellingen op het gebied van gezondheid, welzijn en veiligheid van ouderen.

Is je gemeente een Gezonde Gemeente? Stem dan zeker af met de verantwoordelijke Gezonde Gemeente! Bekijk hier informatie om een gezonde gemeente te worden.

Wat is de winst van werken aan valpreventie in de gemeente?

Werken aan valpreventie zorgt voor winst op heel wat verschillende vlakken. De grote voordelen van beweeg- en valpreventiebeleid is het maatschappelijk belang en rendement. Valpreventiebeleid zorgt voor verbetering van de levenskwaliteit van ouderen en voor een afname van zorgkosten.

Meer over de winst van werken aan valpreventie in de gemeente

Op welke domeinen van het lokaal beleid kan je werken aan valpreventie?

Gemeentelijk beleid op het alle vlakken zoals toerisme, sport, cultuur en levenslang leren, wonen, mobiliteit en verkeer, veiligheid, ruimtelijke ordening, informatie en communicatie… moeten aandacht voor ouderen en valveiligheid insluiten.

Meer over de domeinen van het lokaal beleid waarop je kan werken aan valpreventie

Belang van samenwerking

Een intensieve samenwerking van lokale organisaties, zoals sportorganisaties, thuiszorgdiensten, beleidsverantwoordelijken… is noodzakelijk om vallen te verminderen. Door in te zetten op valpreventie en beweegactiviteiten kunnen gemeenten een goede invulling geven aan beleidsdoelstellingen onder andere op het gebied van gezondheid, welzijn en veiligheid van ouderen.