Fit in je Hoofd

‘Fit in je hoofd, Goed in je Vel’ is een campagne die de geestelijke gezondheid van de algemene volwassen bevolking wil verbeteren door het taboe dat erover bestaat te verminderen, het belang van een goede geestelijke gezondheid onder de aandacht te brengen en de bevolking een leidraad aan te bieden om zelf aan de slag te gaan. De campagne kadert in de uitvoering van het Vlaams actieplan suïcidepreventie 2012 - 2020.

Op de website www.fitinjehoofd.be vind je heel wat informatie, opdrachten en tips om de balans tussen draaglast (alles wat je leven moeilijk maakt) en draagkracht (alles wat je de nodige energie biedt) in evenwicht te houden.

Tien zorgvuldig uitgewerkte tips voor een gezonde geest vormen de rode draad doorheen de hele Fit-in-je-Hoofdcampagne. Van ‘reken op je vrienden’ over ‘gun jezelf rust' tot 'durf nee zeggen': elke stap bevat informatie en opdrachten om de Vlaming te helpen zich goed in zijn vel te voelen en stevig in het leven te doen staan. Deze tien stappen zijn gebaseerd op de beschermende factoren voor geestelijke gezondheid en bieden een houvast om werk te maken van een beter mentaal evenwicht. Elke stap biedt beschermend advies aan, dat voor ieder van ons haalbaar en toegankelijk is.