Van de gezonde keuze de meest voor de hand liggende keuze maken. Dat is het doel van een preventief gezondheidsbeleid. Dit is meer dan eens een wandeling tijdens de lunchpauze te organiseren. Het maakt deel uit van de dagdagelijkse bedrijfspraktijk van een onderneming. 

Nadruk op motiveren en ondersteunen 

Een preventief gezondheidsbeleid legt de nadruk op het motiveren en/of ondersteunen van de medewerkers en respecteren de individuele keuzevrijheid van werknemers op het vlak van gezondheid. Het beleid focust op gezondheidsthema’s zoals: voldoende bewegen, lang zitten onderbreken, evenwichtig eten, stoppen met roken, alcoholverbruik beperken en je goed in je vel voelen op het werk.  

Het bouwt verder op het welzijnsbeleid (naar aanleiding van de Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, kortom de Welzijnswet) van de organisatie, is niet wettelijk verplicht en gebaseerd op het engagement van de onderneming. Een preventief gezondheidsbeleid heeft een visie op lange termijn dat aansluit op de strategische bedrijfsdoelstellingen van de organisatie.  

Preventiestrategieën 

Preventiestrategieën waken erover dat er een goed beleid wordt opgezet. Je besteedt als onderneming best aandacht aan de volgende types van strategieën: educatie, omgevingsinterventie, afspraken en regels en zorg en begeleiding. Educatie omvat het informeren en sensibiliseren van werknemers, teams of leidinggevenden en hun vaardigheden versterken. Bij omgevingsinterventies wordt ‘omgeving’ zeer ruim ingevuld: zowel fysiek, ruimtelijk, materieel als sociaal. Dit houdt onder andere het principe van nudging (gedragssturing via een duwtje in de rug) in.  

Een beleid via afspraken en regels heeft in de eerste plaats betrekking op afspraken die binnen de organisatie worden gemaakt. De afspraken kunnen vastgelegd worden in regels, bijvoorbeeld in een arbeidsreglement of in een huishoudelijk reglement. Zorg en begeleiding omvat, naast het creëren van een zorgzame omgeving, ook vroegdetectie en vroeginterventie en het begeleiden naar hulp.