Werknemers die graag komen werken en gemotiveerd aan de slag blijven gaan hand in hand samen met een gezond bedrijfsimago. De huidige uitdagingen op de arbeidsmarkt maken het noodzakelijk om als onderneming aantrekkelijk te zijn voor toekomstige werknemers. Maar ook een positief beeld ophangen naar klanten toe is belangrijk. Een preventief gezondheidsbeleid kan je hierbij helpen.

Een gezonde leefstijl wordt al te vaak beschouwd als een individuele keuze, maar de omgeving oefent een minstens even grote invloed uit op de keuzes van mensen. Gezondheid en werk zijn nauw met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar. Werk heeft impact op de gezondheid van de beroepsactieve bevolking en de gezondheid van de bevolking heeft een impact op het werkvermogen en op de werkzaamheidsgraad. 

Voordelen op korte termijn 

Wat zijn de effecten op korte termijn die je als onderneming kan verwachten door in te zetten op gezondheid? Meer collegialiteit en samenhorigheid, betere teamgeest en werksfeer, meer plezier op de werkvloer en werknemers die graag komen werken, zich goed voelen op de werkvloer en voldoening uit hun job halen. Werknemers zijn, als gevolg van het inzetten op gezondheid als onderneming, meer loyaal, geëngageerd en tevreden over hun job en zetten zich beter in voor de onderneming. Gevolg? Minder personeelsverloop.  

Bedrijfsimago 

Als onderneming kan je je profileren als gezond bedrijf, wat voor een verbeterd bedrijfsimago van de werknemers zorgt, die trots zijn en de werkgever als aantrekkelijk en verantwoordelijk te beschouwen en ook een positief beeld van de organisatie zullen uitdragen. Het geeft je bovendien een aantrekkelijke positie op de arbeidsmarkt. Daarnaast kiezen klanten meer en meer voor bedrijven die aandacht hebben voor gezondheid en duurzaamheid. 

Return on investment 

Op lange termijn wordt vastgesteld dat gezonde werknemers productiever zijn en minder vaak ziek en afwezig. Vermindering van prestenteïsme is een ander positief effect. Minder kosten voor beroepsrisico’s sluiten daarbij aan. Dit alles komt samen in een verbeterde kosteneffectiviteit en return on investment op lange termijn. 

Kleine veranderingen 

Het is niet nodig om na of tijdens dit traject uitgebreide, dure acties uit te voeren, maar al via kleine veranderingen gezondheid in de onderneming te brengen en zo je werknemers te stimuleren gezonder te gaan leven.