Het traject is beschikbaar voor íedere onderneming die een preventief gezondheidsbeleid wil uitbouwen. Aan de ene kant voor ondernemingen die momenteel nog niets ondernemen. Maar ook voor ondernemingen die reeds gezonde acties ondernemen en moeite ervaren en een duwtje in de rug kunnen gebruiken.


Tijdens de coaching zal een bedrijfscoach preventief gezondheidsbeleid samen met je onderneming een traject van 20 uur afleggen. In dit traject ondersteunt en begeleidt de bedrijfscoach preventief gezondheidsbeleid je onderneming bij het opzetten van een preventief gezondheidsbeleid. 

5 contactmomenten 

Hiervoor zijn 5 contactmomenten voorzien: 1 intakegesprek (1 uur) en 4 begeleidingsmodules (12 uur). Het doel van het traject is te komen tot een actieplan op maat van je onderneming met knipoog naar de toekomst. Op deze manier wordt het preventief gezondheidsbeleid echt een vanzelfsprekend onderdeel van de bedrijfsvoering.

Coaches geven duwtje in de rug 

Een preventief gezondheidsbeleid is voor elke onderneming een meerwaarde! Ermee van start gaan gaat soms makkelijker met een duwtje in de rug. Daarom worden coaches ter beschikking gesteld aan ondernemingen die de stap willen zetten, voor de kleinere ondernemingen of voor ondernemingen die veel kortgeschoolden tewerkstellen.  

Voor ondernemingen  

De coaching is bedoeld voor ondernemingen en niet voor de individuele werknemer. Het engagement van de ondernemer om samen zijn personeel of hun vertegenwoordigers het volledig traject te doorlopen, is hierbij cruciaal.

Wat moet de onderneming doen?

Als onderneming stel je enkele werknemers ter beschikking die samen met de coach gedurende 4 aparte modules aan de slag gaan.