Tijdens de coaching zal een bedrijfscoach preventief gezondheidsbeleid samen met je onderneming een traject van 20 uur afleggen. In dit traject ondersteunt en begeleidt de bedrijfscoach preventief gezondheidsbeleid je onderneming bij het opzetten van een preventief gezondheidsbeleid. 

5 contactmomenten 

Hiervoor zijn 5 contactmomenten voorzien: 1 intakegesprek (1 uur) en 4 begeleidingsmodules (12 uur). Het doel van het traject is te komen tot een actieplan op maat van je onderneming met knipoog naar de toekomst. Op deze manier wordt het preventief gezondheidsbeleid echt een vanzelfsprekend onderdeel van de bedrijfsvoering.

Coaches geven duwtje in de rug 

Een preventief gezondheidsbeleid is voor elke onderneming een meerwaarde! Ermee van start gaan gaat soms makkelijker met een duwtje in de rug. Daarom worden coaches ter beschikking gesteld aan ondernemingen die de stap willen zetten, voor de kleinere ondernemingen of voor ondernemingen die veel kortgeschoolden tewerkstellen.  

Voor ondernemingen  

De coaching is bedoeld voor ondernemingen en niet voor de individuele werknemer. Het engagement van de ondernemer om samen zijn personeel of hun vertegenwoordigers het volledig traject te doorlopen, is hierbij cruciaal.

Wat moet de onderneming doen? 

Er wordt een engagement van je onderneming verwacht om samen met je werknemers een preventief gezondheidsbeleid op te stellen.

Werkgroep

Qua tijdsinvestering wordt van een beperkt aantal werknemers (1 tot 8) verwacht om een werkgroep te vormen die door de bedrijfscoach preventief gezondheidsbeleid begeleid wordt. Deze werkgroep komt een 4-tal keer samen gedurende 2 tot 4 uur.

Engagementsverklaring en actieplan

Daarnaast worden tussen de modules door ook een aantal inspanningen verwacht van een aantal werknemers. Zo wordt er bijvoorbeeld verwacht dat er een engagementsverklaring ondertekend wordt, dat er een werkgroep samengesteld wordt of dat er een actieplan concreet tot uitvoering gebracht wordt.