Als onderneming stel je enkele werknemers ter beschikking die samen met de coach gedurende 4 aparte modules aan de slag gaan.

Er wordt een engagement van je onderneming verwacht om samen met je werknemers een preventief gezondheidsbeleid op te stellen. 

Werkgroep

Qua tijdsinvestering wordt van een beperkt aantal werknemers (1 tot 8) verwacht om een werkgroep te vormen die door de bedrijfscoach preventief gezondheidsbeleid begeleid wordt. Deze werkgroep komt een 4-tal keer samen gedurende 2 tot 4 uur. 

Engagementsverklaring en actieplan

Daarnaast worden tussen de modules door ook een aantal inspanningen verwacht van een aantal werknemers. Zo wordt er bijvoorbeeld verwacht dat er een engagementsverklaring ondertekend wordt, dat er een werkgroep samengesteld wordt of dat er een actieplan concreet tot uitvoering gebracht wordt.