Deelname aan de vorming is het startpunt van het project. Omdat draagvlak binnen het team van de opvang voor dit project essentieel is, vragen we dat zowel de coördinator als een begeleider deelnemen aan de vorming.

Tijdens deze vorming ontvangt elk kinderdagverblijf gratis alle materialen. Na de vorming kan je als kinderdagverblijf zelfstandig aan de slag met de verkregen info en materialen om stap voor stap een gezondheidsbeleid uit te bouwen rond voeding, beweging en lang stilzitten.  

Inschrijven?

De opvang heeft 2 mogelijkheden om een vorming te volgen:

Inschrijven in een vorming uit het vast aanbod

Kostprijs is 90 euro per opvang. De vorming duurt 3u. Per opvang verwachten we minimaal 2, maximum 4 deelnemers. Indien de opvang met meer personen aanwezig wenst te zijn, dan dienen zij een vorming op vraag aan te vragen.
Gratis annulatie kan tot 14dagen op voorhand.

Vorming op vraag

Kostprijs voor een vorming op vraag is 450 euro, inclusief de materialen. De inhoud van de vorming is hetzelfde als bij het vast aanbod. Deze kan aangevraagd worden door bijvoorbeeld een gemeente die aanbod geeft aan eigen kinderdagverblijven, door 1 of meerdere kinderdagverblijven samen, …

Aanvragen via mail naar annelies.vandenberghe@gezondleven.be met vermelding:

  • Vorming Gezonde kinderdagverblijven op vraag
  • Voorkeurslocatie
  • Voorkeursdatum
  • Aantal kinderdagverblijven die vorming zullen volgen
  • Aantal personen die vorming zullen volgen