Tijdens de vorming maak je kennis met verschillende tools en materialen om een gezond voedings- en bewegingsbeleid in je kinderdagverblijf uit te bouwen. Bij deelname aan de vorming ontvang je deze tools en materialen gratis.

Draaiboek Kinderdagverblijven

Het draaiboek en bijhorende tools

Het draaiboek is een handige leidraad voor verantwoordelijken en begeleiders. Het draaiboek is zo opgebouwd zodat je, naargelang de prioriteiten van de opvang, zelf kiest rond welke thema’s je werkt. 

Aan de hand van de kwaliteitscirkel uit het eerste deel van het draaiboek leer je stap voor stap een beleid rond voeding en beweging op te starten of verder uit te bouwen.

Kwaliteitscirkel

Aan de hand van de vragenlijsten uit deel twee van het draaiboek kan je analyseren welke de sterke punten zijn van jouw kinderdagverblijf, en welke groeikansen er nog zijn. Dit maakt het gemakkelijker om je prioriteiten te bepalen en gericht acties uit te werken. 

Deel 3 en 4 van het draaiboek bieden je heel wat informatie, inspiratie, tips en tools over verschillende thema’s: kinderen en eten, borstvoeding, flesvoeding, ontbijt, dranken, middagmaal, tussendoortjes, kinderen en beweging, bewegingsmaterialen, binnen en buiten spelen, lang zitten of liggen, communicatie met ouders.

Het gezond gedacht bordspel

Dit spel helpt om draagvlak te creëren bij het team van de opvang en te sensibiliseren rond de verschillende gezondheidsthema’s.

Over gezondheid heeft iedereen vaak zijn of haar ‘gedacht’. Het is daarom niet altijd evident om de neuzen van het hele team in dezelfde richting te krijgen. Het spel helpt om gedragenheid te creëren over de visie en aanpak met betrekking tot gezondheid in de opvang.

Dit bordspel is ontwikkeld i.s.m. SPK vzw/KIKO. 

Gezond Gedacht Bordspel

Affiches

A2-affiches kunnen aan de muur gehangen worden om te communiceren met de ouders over de gezonde acties die jullie ondernemen. 

Affiches Gezonde Kinderdagverblijven

Folder voor ouders

De folder voor ouders bevat meer concrete informatie over voeding, beweging en lang stilzitten in de opvang.