Liever Actiever

‘Liever Actiever’ is de naam van de projectoproep waarop alle Vlaamse steden, gemeenten en andere lokale organisaties zoals wijkgezondheidscentra in 2014 konden intekenen. Doel van deze projectoproep? Lokale besturen motiveren om initiatieven op touw te zetten die hun inwoners gezonder doen leven, door onder andere voldoende te bewegen en niet te lang neer te zitten.

Hoe ging het in zijn werk?

De deelnemende organisaties schreven een gezondheidsproject uit dat de inwoners van hun stad of gemeente aanzet om dagelijks meer te bewegen en minder te zitten. Bijzondere aandacht ging naar doelgroepen die een groter risico hebben op een inactieve en zittende levensstijl én doelgroepen die moeilijker te bereiken zijn, zoals vereenzaamde ouderen of mensen in armoede.

In totaal werden 41 projecten door een onafhankelijk jury geselecteerd; zij konden rekenen op financiële steun van de Vlaamse overheid. De oproep kadert binnen het Vlaams actieplan voeding en beweging en de realisatie van de bijhorende gezondheidsdoelstelling.

  • Voor wie: Lokale besturen en erkende lokale organisaties en verenigingen (zoals wijkgezondheidscentra)
  • Contact: lien.vanoyen@vigez.be