Liever Actiever: een oproep met een missie

In april 2014 lanceerde het Vlaams Instituut Gezond Leven in opdracht van het Agentschap Zorg en Gezondheid de oproep ‘Liever Actiever’, een initiatief dat kadert binnen het ‘Vlaamse actieplan voeding en beweging’.

Meer dan 120 Vlaamse lokale besturen dienden een projectaanvraag in. Daaruit koos een onafhankelijke jury 41 projecten om verder uit te werken. Van september 2014 tot en met oktober 2015 probeerden de deelnemende gemeenten met hun project ouderen en kwetsbare groepen aan te sporen om meer te bewegen.

We inspireren je graag met concrete voorbeelden van Liever Actiever. Zo kun je binnenkort misschien zelf initiatieven nemen die volwassenen aansporen meer te bewegen.

Voor wie?

De oproep ‘Liever Actiever’ richtte zich naar lokale spelers. Alle Vlaamse lokale besturen en erkende lokale organisaties en verenigingen konden een projectaanvraag indienen. Zo konden lokale besturen concrete acties ondernemen binnen het kader van Gezonde Gemeente, maar ook wie Gezonde Gemeente nog níét kende, kon deelnemen. De projecten zelf richtten zich tot elke volwassen inwoner van een Vlaamse gemeente – vooral ouderen en kwetsbare groepen, want die lopen meer risico op een inactieve levensstijl.

Door wie? 

De projectoproep Liever Actiever was een initiatief van het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie in samenwerking met:

  • de Vlaamse Logo's
  • de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG)
  • het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid (ISB)
  • de Landsbonden en het Netwerk tegen Armoede.

Het hele project genoot de steun van de Vlaamse overheid.