Het budget dat ieder geselecteerd project toegekend krijgt, wordt vooraf niet vastgelegd. Er is in totaal € 1.530.000 beschikbaar voor goedgekeurde projectoproepen, waarbij gemikt wordt op een beperkt aantal kwaliteitsvolle projecten.

Of een project kwaliteitsvol is, wordt door de jury beoordeeld op basis van het ingediende project en bijhorende financiële raming. De jury kan ook beslissen om een project goed te keuren, maar slechts een gedeelte van het budget toe te kennen.

Geselecteerde projecten kunnen rekenen op een volledige financiële ondersteuning van het ingediende project voor de periode van 1 december 2021 tot en met 31 december 2022 (effectieve looptijd project + evaluatie). In de financiering is voorzien: de gesubsidieerde loonkost en werkingsmiddelen.