Stoppen met roken is niet makkelijk. Zeker niet voor jongeren. SmartStop kan een oplossing bieden. Met SmartStop hebben jongeren een heel arsenaal aan hulpmiddelen bij het stoppen met roken;

  • SmartStop.be wil ingrijpen op de te verwachten evolutie van experimenterende jonge roker naar regelmatige of gewoonteroker. Jongeren komen er meer te weten over roken (ook shisha-pen, e-sigaret en waterpijp) en (tabaks)verslaving. De treffende quotes en herkenbare filmpjes zetten jongeren aan het denken over de gevolgen van roken en de mogelijkheden om te stoppen. Rokende jongeren worden aangemoedigd om een ernstige stoppoging te ondernemen.
  • De SmartStop-app, een mobiele applicatie op jongerenmaat, ondersteunt de rookstoppoging met tips en gericht advies. Deze toegankelijke app zet in op gekende werkzame elementen bij jongeren en kan ook los van individuele begeleiding worden gebruikt. Je vindt de app in de App-store en op Google Play.

De applicatie motiveert jongeren om meer te weten te komen over hoe ze succesvol kunnen stoppen, van voorbereiding over stopproces tot nazorg. Door zijn eigen rookgedrag te registreren kan de jongere zelf gekozen (tussen)doelen (aantal rookvrije dagen, uitgespaard geld door niet te roken …) goed opvolgen. Het geïntegreerde badges-systeem werkt als directe beloning  voor elke gemaakte stap in het stopproces. Jongeren die bij moeilijke momenten gebruik maken van de noodrem krijgen tips op maat en worden uitgenodigd steun te zoeken. 

Dankzij het ingebouwde applicatienetwerk vinden jongeren steun bij elkaar (jongeren onderling) en/of bij de begeleidende tabakoloog.

  • Inschakelen van begeleiding door een (SmartStop-)tabakoloog* verhoogt de kans op effectiviteit van de rookstop. In een 5-tal sessies wordt gewerkt naar een effectieve rookstop. Dankzij de steun van de Vlaamse overheid is de persoonlijke bijdrage van de jongere* beperkt tot een maximum van €1 per kwartier. (*wonend in het Vlaams Gewest)
  • Alleen naar een tabakoloog gaan is soms een hoge drempel. Daarom: neem een rookstopbuddy mee.Rookstopbuddies zijn (rook)maten die samen een rookstoppoging aanvatten. Wetenschappelijk onderzoek vertelt dat adolescenten bijzonder gericht zijn op steun en hulp van een vriend of leeftijdsgenoot bij het stopproces. Rookstopbuddies zijn dus van cruciaal belang.

Meer weten over SmartStop? Kijk op www.smartstop.be.