Een gezonde voorzet

Gezonde stadions zetten in op de fysieke, mentale en/of sociale gezondheid van supporters van voetbalclubs, medewerkers en de bredere community in en rond het voetbalstadion. Denk aan: werk maken van een gezond voedingsaanbod, het stadion rookvrij maken, verbondenheid tussen supporters stimuleren, een workshop over mentaal welzijn aanbieden of een communicatiecampagne over een gezonde leefstijl opzetten.

Gezondheidspromotie via voetbalclubs?

Als populairste sport in België vormt voetbal het grootste sociale netwerk van ons land. Het bereik van voetbalclubs is enorm, en daarnaast bijzonder interessant voor gezondheidsbevorderende initiatieven.

De verbindende kracht van het voetbal brengt moeilijk te bereiken doelgroepen samen. Mensen met een migratieachtergrond, gezinnen, mannen, personen met een handicap en mensen in armoede genieten samen van wat er op het veld gebeurt.

Toeschouwers kijken ook op naar hun idolen. Ze juichen hen toe aan de zijlijn, praten erover in supporterscafés en volgen hen via sociale media. Voetbalclubs en hun spelers vervullen dus een belangrijke voorbeeldfunctie voor hun fans, zowel op als naast het veld.

Voordelen voor voetbalclubs

Naast de maatschappelijke voordelen van een gezond stadion scoren voetbalclubs hiermee ook zelf.

  • Aandacht hebben voor de gezondheid van supporters versterkt het imago en de merkwaarde van de club.
  • Inzetten op een gezond stadion lokt meer supporters en toeschouwers en verhoogt daarbij het groepsgevoel en de onderlinge betrokkenheid binnen de club.
  • Zo’n maatschappelijk engagement is bovendien een troef voor het aantrekken van nieuwe sponsors en partners en leidt tot betere relaties met lokale besturen.