RE-AIM (ontwikkeld door Glasgow en collega’s in 1999) is dé checklist die je helpt om de vragen te stellen waarop jij het antwoord wilt weten.

De verschillende letters staan voor verschillende dimensies van een project (kwaliteit, impact, implementeerbaarheid). Door deze letters af te checken wordt je project op al deze dimensies geëvalueerd.

RE-AIM helpt je om een opdracht als “voer een effect- en procesevaluatie” verder uit te diepen en zeker niets te vergeten.

Waarvoor staan de letters?

  • R = reach of interesse van de doelgroep.
  • E = effectiveness/efficacy of effectiviteit van het project.
  • A = adoption of interesse van sleutelfiguren voor de uitvoering.
  • I = implementatie of eigenlijke uitvoering.
  • M = maintenance of verankering van het project. 

Waarom is evalueren op diverse dimensies belangrijk? Op elk van deze dimensies kan iets mislopen waardoor het hele project faalt. Door RE-AIM kan je achterhalen waar de fout zich voordeed en stuur je nadien gericht bij. Zo hoef je niet direct het volledige project over boord te gooien.

Bekijk de RE-AIM checklist

Niet alleen de te stellen vragen kan je in de checklist terugvinden, maar ook richtlijnen hoe je deze kan meten. Wat zijn beïnvloedende factoren hierop? Waardoor kan het dus zijn dat je een goed of een slecht resultaat bekomt op deze dimensie? En wat kan je doen om dit te verbeteren, de kolom verbeterstrategieën.

Voor meer uitleg en een uitgewerkt voorbeeld, zie hoofdstuk 5 van het handboek een Kei in Evalueren.