In een eerste stap denk je na over wat je evalueert (inhoud) en hoe dat op een onderbouwde (methode) en realistische (haalbaarheid) manier kan. De evaluatiematrix zet dit alles in 1 overzichtelijke tabel. 

Vink per kolom alle checkboxen af en jouw evaluatie is gepland. 

Bepaal je projectdoelstellingen (volgens SMART-principe)

De projectdoelstellingen geven weer wat je bij wie tegen wanneer bereikt. 

 • De doelstellingen zijn eenduidig en kunnen niet anders worden ge├»nterpreteerd dan bedoeld (= Specifiek)
 • Ik kan meten of de doelstellingen bereikt worden (= Meetbaar)
 • De doelstellingen zijn aanvaardbaar voor de doelgroep en andere stakeholders (= Aanvaardbaar)
 • De doelstellingen zijn haalbaar en realistisch binnen het project (let op dat je je verwachtingen niet te hoog of te laag stelt) (= Realistisch)
 • Ik heb de tijdspanne aangegeven waarin ik de doelstellingen wil bereiken (= Tijdsgebonden)

Bepaal je evaluatievragen (volgens RE-AIM-principe)

Evaluatievragen bakenen exact af welke kennis deze evaluatie zal voortbrengen.

 • Ik ga na hoe(veel) en welke organisaties of tussenpersonen bereikt worden (=Adoptie)
 • Ik ga na hoe(veel) en welke personen bereikt worden (=Reach)
 • Ik ga na of alles kwaliteitsvol en volgens plan verlopen is  (=Implementatie)
 • Ik ga na of het project de gewenste effecten uitlokt (=Effect)
 • Ik ga na of het project en zijn effecten blijven bestaan, ook na de afloop van het project (=Maintenance) 

Meer informatie over RE-AIM

Kies de geschikte methode(s)

De methode bepaalt hoe de informatie voor de evaluatie wordt verzameld.

 • De gekozen methode(s) dekken de evaluatievragen
 • De gekozen methode(s) zijn aangepast aan de respondenten
 • Ik heb een opzet (post vs. pre-post  vs. met controlegroep) gespecifieerd om het effect te meten

Bepaal wie je gaat onderzoeken of bevragen

 • Het aantal deelnemers komt overeen met de richtlijnen voor kwalitatief en kwantitatief onderzoek
  • Bij kwantitatief onderzoek bevraag je best minimaal 100 respondenten (rekening houdend met representativiteit)
  • Bij kwalitatief onderzoek ga je uit van het verzadigingsprincipe.  Bij een interview kan je verwachten dat dit punt bereikt wordt na een 10-tal interviews per subgroep respondenten. Bij een focusgroep toets je best je idee├źn af bij 2 groepen. De eerste dient om alle informatie te verzamelen, de tweede om je bevindingen af te toetsen. Als deze elkaar tegenspreken, organiseer je best een derde focusgroep. 
 • De manier van steekproeftrekking is uitgedacht (ad-random vs. non-random)
 • Ik hou rekening met het principe van representativiteit
 • Ik hou rekening met een responspercentage van 20-40% bij kwantitatief onderzoek. Voor kwalitatief onderzoek ligt dit percentage hoger

Bekijk wat praktisch haalbaar is (uitvoerders, budget en tijd)

 • Degene die onderdelen van de evaluatie gaan uitvoeren hebben voldoende kennis en vaardigheden. Indien dit nog niet het geval is, voorzie ik een bijscholing of korte workshop
 • Ik heb deadlines voor de metingen en volgende stappen in het proces gespecifieerd
 • Ik heb 10-15% van het totale budget van het project vrijgehouden voor evaluatie