Ongeveer 22% van de Vlamingen rookt. In sommige sectoren loopt dit cijfer volgens IDEWE op tot 40%. Het gaat voornamelijk over sectoren waarin veel kortgeschoolden werken.

De professionele context speelt een invloed op het rookgedrag van de medewerkers. Denk maar aan medewerkers die buiten samen een sigaret roken. Als werkgever kan je hier een belangrijke rol spelen met een rookbeleid. De medewerker spendeert immers de meeste tijd op zijn werk en de werkvloer kan medewerkers ondersteunen om de sigaret vaarwel te zeggen.

Doe je dit met de juiste aanpak? Dan zullen medewerkers dit appreciëren, en het komt bovendien het imago van een onderneming ten goede.

Waarom zou je als werkgever een rookbeleid opzetten? Rokende medewerkers kosten je als werkgever geld, denk maar aan rookpauzes, maar ook rokende medewerkers zijn vaker ziek. Er is meer kans op sociale conflicten tussen rokende en niet-rokende medewerkers. Een rookbeleid levert enkel voordelen op. Niet alleen voor de werkgever, maar ook voor de medewerkers en de collega’s. 

Wat is een rookbeleid op het werk?

Met een eenmalige actie rond roken bereik je niet veel. Een goed rookbeleid bestaat uit een mix van acties volgens 4 verschillende strategieën.

Op weg naar een rookbeleid op het werk

Welk beleid voer je het best? Hoe brengt het bedrijf het rookbeleid het best in de praktijk? 

Volg het 7 stappenplan om een rookbeleid op te zetten. 

Voordelen van een rookbeleid voor de onderneming

Een werknemer die rookt kost de onderneming tijd en geld. Investeren in een rookbeleid levert op korte en middellange termijn winst op. Uit onderzoek blijkt dat elke rokende werknemer het bedrijf 4000 a 4500 euro per jaar kost. Een rokende werknemer neemt meer (rook)pauze, is meer ziek, ... .

Een goed rookbeleid levert op. Werknemers zijn productiever, gezonder, zijn langer inzetbaar. De werkplek wordt er ook veiliger door. Minder kans op brandgevaar, minder onderhoudskosten, minder conflicten tussen rokers en niet-rokers. 

Bovendien hebben ondernemingen die bezorgd zijn om de gezondheid van hun medewerkers een beter imago, zowel binnen als buiten het bedrijf. Een beter imago zorgt voor het aantrekken en behouden van getalenteerde werknemers.

Succesfactoren voor een rookbeleid op het werk

Visie

Wil je een rookbeleid invoeren? Doe dit vanuit een duidelijke visie. Leg duidelijk uit waarom je een rookbeleid introduceert. Wat zijn de argumenten erachter. Dit maakt dat er minder weerstand zal zijn zodat de medewerkers niet stiekem ergens anders gaan roken. Een rookbeleid kader je best ook in een ruimer gezondheidsbeleid, als dit er is. Rokers hebben nu het gevoel gestigmatiseerd te worden. Daarom is het belangrijk om dit te kaderen in een groter geheel.

Positieve communicatie

Maak hier een positief verhaal van.  Laat zien dat je de medewerkers wil helpen om hen van de sigaret af te helpen door onder andere een rookstopaanbod te voorzien waarop de medewerkers vrijwillig kunnen intekenen. Of door een buddysysteem waar medewerkers die willen stoppen hulp krijgen van ex-rokers.  Als onderneming kan je de deelnemers aan het rookstopaanbod ludiek ondersteunen. De directeur kan voor het bedrijfsblad ook een ondersteunend artikel schrijven of een medewerker die gestopt is kan zijn verhaal doen. 

Goede voorbeeld van sleutelfiguren

Als de directie, directe leidinggevende of een belangrijke figuur in de onderneming ook rookt, spreek hen dan ook aan om deel te nemen aan acties om te stoppen met roken. Dit kan je beleid ondersteunen. Gebruik hen eventueel als sleutelfiguur in je communicatie. Hun voorbeeld kan anderen aanzetten tot actie.

Rol van de leidinggevende

Directe leidinggevenden zijn de belangrijkste schakel als het gaat om activiteiten op de werkplek. Zorg ervoor dat de managers of directe leidinggevenden het rookstopaanbod en andere acties promoten en ondersteunen. Zo is er meer kans dat de medewerkers deelnemen of een rookstoppoging ondernemen. 

Budget

Je hoeft niet steeds veel budget uit te trekken om een beleid op te zetten. Met een beetje creativiteit geraak je ook al ver. Wil je de medewerkers helpen om te stoppen met roken, dan organiseer je best eerst een infosessie en erna een groepscursus stoppen met roken. Wat dit kost en hoe je dit best organiseer vind je in dit draaiboek

Projecten

  • Organiseer een groepscursus ‘Stoppen met roken’ en help werknemers om de sigaret voorgoed vaarwel te zeggen.
  • Ook het project ‘Gezond op de werkvloer’ kan helpen om een breed preventief gezondheidsbeleid op maat van de onderneming op poten te zetten. Een bedrijfscoach komt langs om samen met jullie het proces te doorlopen. Misschien heeft jouw onderneming zelfs recht op een subsidie. Doe dus zeker een aanvraag!

Umicore werkte een rookbeleid uit