Lees verder hoe je de methodiek Gezonde School kan toepassen op het thema voeding om te komen tot de juiste mix van strategieën. Die strategieën spelen zich af op verschillende niveaus: leerling, klas, school en de omgeving buiten de school. 

Een samenhangend voedingsbeleid met de gezondheidsmatrix

De gezondheidsmatrix is een schematische voorstelling van de verschillende strategieën en werkniveaus waarmee je rekening moet houden in je beleid. Hierin kan je alle losse initiatieven rond voeding onderbrengen. Zo krijg je meteen zicht op wat er nog ontbreekt om te komen tot een kwaliteitsvolle mix en een samenhangend voedingsbeleid. 

Wil je meer weten waarvoor en hoe je de gezondheidsmatrix gebruikt

Op zoek naar een voorbeeldmatrix? 

Je kan een matrix invullen rond voeding. Je kan ook starten met een matrix rond bijvoorbeeld het dranken- en tussendoortjesbeleid op school, het waterbeleid of het fruitbeleid op school. 

Hieronder vind je enkele voorbeelden ter inspiratie. Weet dat je de matrix altijd op maat van je eigen school invult: